30 års erfaring som støttespiller for næringslivet i Drammen

Vi var tre optimister som i 1993 satset på at markedet trengte en revisor utenfor de store revisjonshusene.

Reisen fortsetter

Revisorkollegiet AS har vært en lokal aktør i næringslivet i Drammen i 30 år. Daglig leder John Arild Delsbekk forteller om reisen fra starten sommeren 1993 til i dag, «Vi var tre optimister som i 1993 satset på at markedet trengte en revisor utenfor de store revisjonshusene. Vi startet uten kunder og har utviklet oss til det vi er i dag, et lokalt kompetansehus med fokus på små og mellomstore bedrifter, totalt har vi over 1600 kunder, er 46 ansatte og vi omsatte sist regnskapsår for mnok 68. Det har vært en lang reise og den fortsetter».

Revisorkollegiet AS er i dag Norges 9. største revisjonsselskap og det største utenfor Oslo, når man ser bort fra de store internasjonale revisjonshusene. Selskapet er eid av 6 partnere bosatt i Drammen og Kongsberg. Selskapet er en betydelig samarbeidspartner for næringslivet i det de anser som sitt kjerneområde, gamle Buskerud, med unntak av Ringerike og Hallingdal. Totalt reviderer selskapet 748 av de revisjonspliktige virksomhetene i dette området. Dette gir en markedsandel på 10,5% og gjør Revisorkollegiet AS til ledende innenfor revisjon av selskaper med omsetning mellom mnok 10-100 i regionen.

«Vårt utgangspunkt når vi startet Revisorkollegiet var å være et alternativ for små og mellomstore virksomheter til de store revisjonshusene. Vi ser at lokale virksomheter ønsker en lokal samarbeidspartner, bare det siste året har vi etablert samarbeid med 34 nye selskaper i vår region» fortsetter Delsbekk.

Rekrutterer unge talenter fra USN

Revisjonsbransjen er i utvikling og det er stor konkurranse om kompetanse og kapasitet. Det er særlig utfordrende å rekruttere unge talenter som ønsker å bli fremtidens revisorer. Revisorkollegiet AS har i løpet av sommeren økt bemanningen med totalt 7 nye medarbeidere. Målsettingen er å kunne fortsette veksten og sikre lokalt næringsliv tilgang på lokal kompetanse og effektive revisjonstjenester. Av de nyansatte er 3 studenter ved Universitet i Sørøst-Norges (USN), hvor de er masterstudenter ved næringsmasterprogrammet for regnskap og revisjon. «Det er viktig for oss at USN har dette studietilbudet, det gir oss mulighet til å rekruttere lokalt og bidrar til at vi kan rekruttere og utvikle vår virksomhet» sier Delsbekk.

Studenter f.v: Hana Hoxha, Taysir Humed, Pål Fosnæs, revisormedarbeider Linda Kieu Luong og fagansvarlig Hege Dammyr.

Paal Ødegård med på laget

I tillegg til rekruttering av unge talenter har Revisorkollegiet i år også et erfarent tilskudd blant sine medarbeidere. Fra og med 1. august tiltrådte statsautorisert revisor Paal Ødegård (54) rollen som oppdragsansvarlig revisor hos Revisorkollegiet AS. «Etter 31 år som revisor hos PwC, hvorav 19 som partner, var tiden moden for å gjøre noe annet. Jeg vurdert ulike alternativer og kom til at jeg ønsket å fortsette i rollen som revisor for små og mellomstore virksomheter i Drammens regionen. Gjennom tidligere kollegaer fikk jeg etablert dialog med John Arild og hans team og vi kom raskt frem til at min erfaring og kompetanse stod godt til deres behov og organisasjon» utdyper Ødegård.

F.v: Daglig leder John Arild Delsbekk og oppdragsansvarlig revisor, Paal Ødegaard.

«Rekrutteringen av Paal er viktig i forhold til det generasjonsskifte vi gjennomfører i disse dager, dette gir oss erfaren kompetanse som vi trenger for å utvikle Revisorkollegiet videre. To av våre erfarne partnere gikk av med pensjon 31. august i år, gjennom intern rekruttering av Merethe Hole ved Kongsberg kontoret, som tiltrådte som partner 1. september, og Paal Ødegård har vi sikret erfaren kapasitet til å betjene eksisterende og nye kunder. Høsten 2022 var vi nødt til å takke nei til kunder som ønsket å knytte seg til oss, nå har vi økt vår kapasitet og er klare for å møte nye kunder og fortsette veksten de kommende årene» avslutter Delsbekk.

Tilbud til Næringsforeningens medlemmer

Kom i kontakt med Revisorkollegiet AS via Næringsforeningens Medlem til Medlem tjeneste og se vårt medlemstilbud.