Å Energi skal dele ut to millioner kroner gjennom Å-fondet

Å Energi har lansert Å-fondet, som skal gi støtte til aktiviteter som fremmer mangfold, likestilling og fellesskap for barn og unge.

– Vår visjon er å gi kraft til en fornybar fremtid. For oss handler det om å øke tempo og løse samfunnets energiutfordringer i den store omstillingen vil skal gjennom. Vi er stolte over å ha Norges bredeste kommunale eierfellesskap i ryggen, og ønsker å bidra ytterligere i våre regioner, sier Margit Unander, konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon i Å Energi.

Bilde: Margit Unander, konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon i Å Energi. (Foto: Kjell Inge Søreide)

Konsernet oppfordrer alle som ønsker å skape positiv endring for kommende generasjoner til å søke støtte fra Å-fondet.

– Vi lanserer nå Å-fondet med søknadskriterier som skal sørge for at midlene kommer til gode for fellesskapet. Vi ser frem til å støtte prosjekter som vil bidra til en varig og positiv endring i samfunnet, sier Kirsten Martinsen, prosjektleder for Å-fondet i Å Energi (bilde t.v.).

Å-fondet vil dele ut midler for totalt to millioner kroner årlig, gjennom to utdelinger.

Søknadsfristen er 1. april og interesserte kan finne mer informasjon på: åfondet.no