Advokatfirma Olafsen kan nå tilby utenrettslig mekling

Domstolen fungerer ofte dårlig som tvisteløsende organ. Det er kostbart og tidkrevende og partene opplever ofte resultatet som nokså tilfeldig, særlig i de lavere rettsinstanser. Mekling kan da være et godt alternativ. Advokat Marianne Jamtvedt Valdimarsson (bilde), er sertifisert som utenrettslig advokatmekler.

Utenrettslig mekling ved sertifisert advokat er et godt alternativ til å bringe saken inn for domstolene og det tradisjonelle rettssystemet.

Hvorfor velge utenrettslig mekling

• Mekling ved sertifisert advokat er en langt rimeligere prosess enn å bringe en sak inn for domstolene.
• Partene har selv kontroll over resultatet og eier saken. De kan selv bestemme hva løsningen skal være og står fritt til å avbryte.
• Mekling er en tidsbesparende prosess.
• Partene kan få større forståelse for hverandre og den andres synspunkter.
• Partene kan ha en relasjon for fremtiden etter å ha kommet til en enighet.
• Passer for næringslivet og privatpersoner.

– Som advokat og sertifisert mekler ser jeg mange fordeler ved mekling, som at partene kan finne en løsning de kan leve med videre som både er tidsbesparende og rimeligere enn å ta en sak for retten, sier Marianne Jamtvedt Valdimarsson.

– Vi ser at flere saker vi går i domstolen med, blir forlikt i retten som rettsforlik eller forsøkt løst gjennom rettsmekling. I en rettsmekling har partene i likhet med en utenrettslig mekling kontroll over resultatet, men kostnadene for begge parter vil være mye høyere fordi det allerede er tatt ut stevning i saken. Ved å oppsøke en autorisert mekler i forkant, vil kostnadsbildet være et helt annet og partene kan bli raskere ferdig med saken, fortsetter Valdimarsson.

– Ved at partene selv eier saken og kan komme til løsning ved mekling er det dessuten lettere å beholde et samarbeid, eller et forhold til hverandre etterpå, i motsetning til saker for domstolen hvor det oftest er en part som kommer seirende ut, og den andre blir den tapende part.

– Mekling passer for de aller fleste saker. Særlig der partene skal ha en relasjon til hverandre også i fremtiden, det være seg næringsdrivende, naboer, foreldre eller andre samarbeidspartnere.

– Man vil heller ikke ha noe å tape på å velge mekling. I mange tilfeller kommer man til en løsning. Dersom man ikke lykkes med en fullstendig løsning, kan man likevel ha avklart deler av saken. Partene vil videre få en større forståelse for hverandre og hverandres synspunkter, avslutter advokat Valdimarsson.

– Vi ønsker å tilby både næringsdrivende og privatpersoner mulighet for mekling, sier Åse Britt Olafsen, som er daglig leder i Advokatfirma Olafsen:

– Domstolen fungerer ofte dårlig som tvisteløsende organ. Det er kostbart og tidkrevende og partene opplever ofte resultatet som nokså tilfeldig, særlig i de lavere rettsinstanser. Mekling kan da være et godt alternativ. Ikke minst gjelder dette hvis partene også i fremtiden ønsker å samarbeide eller drive forretninger med hverandre, avslutter advokat Olafsen.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Marianne Jamtvedt Valdimarsson, advokat / sertifisert mekler
tlf 901 34 550 mjv@advokatolafsen.no

Åse Britt Olafsen, advokat / daglig leder
Tlf 950 74 130 olafsen@advokatolafsen.no