Ber Lier kommune tenke nytt om næringsarealer

Lier trenger en mer fremtidsrettet plan, mener næringslivets representanter.

3. mai var det frist for å gi innspill til Lier kommunes planstrategi 2024-2027. Næringsforeningen i Drammensregionen har sendt inn sitt innspill. Hovedbudskapet fra næringslivet er at vi oppfordrer Lier til å gå for en full rullering av kommuneplanen. Vi mener det må tenkes nytt og mer fremtidsrettet når det gjelder behov for næringsarealer i kommunen – og i regionen. I tillegg mener vi kommunens boligreserve for en stor del er teoretisk og at kommunen trenger en bedre plan.

Lier kommune sitter, med sin beliggenhet tett på E18, sykehus, jernbane og havn, med en stor del av nøkkelen til fremtidens by- og næringsliv i vår region. Da er det viktig at kommunen har en fremtidsrettet plan som møter de utfordringene vi faktisk står overfor.

Den foreslåtte planstrategien til Lier kommune har vært tema i Næringsforeningens fora en stund. Gjennom Ressursgruppe Lier inviterte Næringsforeningen til «Pølser og politikk» på Svendsefjøset tidligere denne våren og vi har hatt direkte dialog med ordfører Kjetil Kivle. Det prekære behovet for næringsarealer har stått høyt på dagsorden helt siden valget. Både Ressursgruppe Logistikk og Ressursgruppe Lier har hatt kommunens planprogram på sine agendaer og gitt innspill.

Høringsinnspillet fra Næringsforeningen kan du leser her