– De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar

Ida Sofie Ask Bjaarstad (bilde) kaller seg en engasjert klimaoptimist. Etter flere år som miljørådgiver, startet hun i februar 2021 Greencore AS. Selskapet som er lokalisert i Drammen, har som misjon å være en pådriver for verdiskapning i den grønne omstillingen. Vi ønsker Greencore AS velkommen som nytt medlem i Næringsforeningen.

Greencore tilbyr miljøtjenester til virksomheter som er motivert for å utvikle og forbedre sine miljøprestasjoner for å styrke sin konkurransekraft. Greencore har godkjent Miljøfyrtårn-konsulent. For tiden jobber de med virksomheter i Asker. Fremover ønsker Greencore AS å bidra til enda sterkere miljøledelse også i Drammensregionen.

Miljøsertifisering = styrket konkurransekraft og bedret lønnsomhet 

Miljøledelse og praktisk gjennomføring av dette inngår stadig oftere som tildelingskriterium i anbudsrunder. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat, og er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Greencore har praktisk erfaring med gjennomføring av Miljøfyrtårn-sertifisering. En av deres kunder, en maskinentreprenør, fikk beholde sin rammeavtale med kommunen på grunn av sin dokumenterte miljøsatsing, da miljø nå er et tildelingskriterium.

Greencore har også vært involvert i miljøprosjektet Torvbråten skole i Asker, jobbet med miljøplanen, krav og risikomomenter, samt deltatt i utarbeidelse av SHA-plan med beredskapsplaner for uhell med virkning på ytre miljø. Gjennom sitt prosjektrettede arbeid har de samarbeidet med Viken fylkeskommune om bruk av elektriske maskiner og kjøretøy i anleggsprosjekt.

Bærekraft er i ferd med å gjennomsyre all offentlig ledelse og styring. God miljøledelse lønner seg! Et miljøsertifikat er et kvalitetsstempel, og viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

For mer informasjon, kontakt:

Ida Sofie Ask Bjaarstad, Daglig leder i Greencore AS // mobil: 414 973 25 // e-post: isab@greencore.no // Hjemmeside: HJEM – GREENCORE