Drammen tror på næringsvekst

Da KPMG spurte de besøkende på Innsikt 2023 hva de tror om fremtiden, var det spesielt et svar de ble overrasket over.

Advokat Marita Weierud Kvaale er advokat ved KPMGs kontor i Drammen (bilde over). Hun har tidligere jobbet med byutvikling i Drammen kommune. Da hun så at «hennes» tema, byutvikling, var overskriften for årets Innsikt-konferanse, var det naturlig å gripe fatt i det. 

«Vi var ute etter å engasjere folk, ikke bare stå og dele ut noe. Vi ønsket å følge opp temaet. Dette er jo en av de tingene vi jobber med og kan noe om, derfor syntes vi det var interessant å få frem hva folk tror om fremtiden», forklarer Marita. 

Temaet for Innsikt 2023 var «Hva er neste steg, Drammen?» Den 7. juni var messeteltet åpent for alle. Det yret av folk både i og utenfor teltet på Bragernes Torg denne dagen. Utstillerne skapte engasjement på ulike måter. Los & co tilbød for eksempel lokalpatriotiske tatoveringer, Forenom hadde med seg en test-seng og Sweco tegnet de besøkendes drømmer om Drammen. KPMG laget altså en spørreundersøkelse om Drammens fremtid. Alle som deltok fikk en vaffel i svar-premie.

To svar som overrasket

Over 70 mennesker gjennomførte spørreundersøkelsen. Noen av respondentene ble hanket inn, andre kom tilfeldig innom. Utvalget ble en god miks av politikere, næringslivsledere og deltakere fra andre stands, også de som jobber med helt andre temaer enn byutvikling. Marita og kollegene hadde satt opp syv enkle spørsmål. De handlet om utviklingen på arbeidsmarkedet, befolkningsutvikling, pendling og bompenger. Det var særlig to svar som overrasket. Og det svaret som skilte seg tydeligst ut, var troen på at vi skal få flere arbeidsplasser i Drammen de neste årene. Over 70 prosent av de spurte tror Drammen vil ha flere arbeidsplasser i 2030 enn i dag. 

«Den sterke optimismen overrasket meg. Jeg vet jo at vi ikke har hatt noen stor vekst på arbeidsplass-siden i Drammen de siste årene, så det var veldig positivt synes jeg», sier Marita. 

Den samme optimismen råder ikke på troen på en økt befolkningsvekst. 

«Det er jo interessant. Vi som har jobbet med dette en stund, vet jo at det ikke er så lett å få til det ene uten det andre», sier Marita Weierud Kvaale.  

Samtidig kan hun forstå og dele noe av optimismen på arbeidsplass-fronten. Selv om noen arbeidsplasser har forsvunnet ut av Drammen, er det mange bedrifter som har etablert seg i byen med synlige og tydelige vekst-ambisjoner. Det er mange som har tro på Drammen.  

«Vi i KPMG var null ansatte i 2016, nå er vi 40. Og vi er kommet til Drammen for å bli. Det er mange andre bedrifter som har etablert seg i samme periode», sier Weierud Kvaale. 

Flertallet tror på bompenger

Et annet svar som overrasket KPMG’erne på Innsikt, handlet om bompenger. Hele 57 prosent av de som svarte, tror Drammen vil ha vedtatt bompenger innen 2030: 

«Gitt den diskusjonen vi har i dag, der Drammen og Buskerudbyen prøver å få til en byvekstavtale uten bompenger, synes jeg det er interessant at så mange mener vi kommer til å vedta bommer i Drammen før 2030», sier Kvaale

Hvis du følger denne lenken, kan du se hva de besøkende på Innsikt svarte på alle spørsmålene om: Drammens fremtid

KPMG representert på Innsikt 2023