Drammens evolusjon: Fra Nordens trelastgigant til global teknologihub

Forandring er i vårt DNA, og nå står vi ovenfor vår største omveltning. På 1600-tallet var vi en av Nordens største eksport- og industribyer, drevet av trelast og naturressurser. I dag er vi klare til å innta lederrollen igjen, denne gangen gjennom teknologi og digitalisering – en ny epoke i norsk industrihistorie.

I hjertet av triangelet mellom Oslo, Kongsberg og Horten, står Drammen stolt, byen som en gang var industriens storebror. Forandring er i vårt DNA, og nå står vi overfor vår største omveltning.

På 1600-tallet var vi en av Nordens største eksport- og industribyer, drevet av trelast og naturressurser. I dag er vi klare til å innta lederrollen igjen, denne gangen gjennom teknologi og digitalisering – en ny epoke i norsk industrihistorie.

Håvard Lilleheie hadde rett da han beskrev Drammen som «vill, vakker og våt».
For vi må være litt ville for å ha ambisjoner. Men vi skal ikke bare drømme om et industrieventyr. Vi er klare for handling. Med sensorene i hånden, står vi klare til å programmere og innovere og skrive et nytt kapittel i Drammens moderne industrihistorie.

Høykvalitet er ikke synonymt med småskala produksjon; kvalitet og kvantitet kan forenes.

Norge befinner seg i et paradoks; Vi er en nasjon som lyser innovasjon og teknologisk kompetanse. Global Finance har rangert Norge på 10. plass for modenhet og utvikling av teknologi globalt.

Men har vi sovnet i timen når det kommer til produksjon? Har nordmenn blitt late? Eller er det at det norske innovasjonssystemet, som i stor grad har vært drevet av olje- og gassindustrien, nå trenger en ny retning?

All ny satsing på batteri og havvind er bra, men det finnes industrier som allerede er godt etablerte i særklasse teknologisk.  Ta for eksempel elektronikkproduksjonsindustrien i Norge; den er liten i global sammenheng: primært drevet av høykompetanse og nisjeprodukter, mens det globale markedet drives av store volumer. Kun en liten prosentandel av all elektronikk-produksjon skjer innenfor våre landegrenser.

Dette er verken økonomisk eller miljømessig bærekraftig, og selv med et voksende politisk press for å flytte produksjonen hjem, sliter Norge med å skalere opp. Det er i stor grad fordi mange selskaper ennå er i startgropa når det kommer til å digitalisere og automatisere det som tidligere har vært manuelle prosesser. Digitalisering og automatisering gir økt arbeidskraftsikkerhet, redusert avhengighet av internasjonale forsyningskjeder og en styrket lokal økonomi. Men for at denne omstillingen skal realiseres, må det legges til rette for det gjennom politikk, investeringer i teknologi, og infrastruktur.

Og godt er det at nettopp vår kommune Drammen, har satt digitaliseringen og øking av næringsvirksomhet som fokus i sine strategier, ved å utvikle et mangfoldig næringsliv, ved å integrere digital teknologi og fremme digitalisering i alle sektorer.

Den fjernede industrielle revolusjonen

Industri 4.0, ofte omtalt som den fjerde industrielle revolusjonen, har blitt et buzzord i næringslivet. Men hva innebærer dette begrepet egentlig?

Ved første øyekast kan det virke som om det bare dreier seg om å øke konkurransekraften gjennom digitalisering og effektivisering av manuelle arbeidsprosesser. Men etter nærmere ettertanke, stikker konseptet dypere enn så.

Prof. Dr. Daryl Powell, Chief Scientist ved SINTEF Manufacturing, understreker at «Industrialisering er ryggraden i enhver utviklet nasjon. Evnen til å produsere store volumer av teknologisk avanserte varer av høy kvalitet reflekterer gunstig på et lands økonomi.”»

Med andre ord; det handler ikke bare om teknologiske fremskritt, men også om å styrke samfunnet som helhet og skape verdier som varer.

Et eksempel på kraften bak industrialisering kan hentes fra Irlands historie. Vi kan sammenligne oss med Irland, både når det kommer til levekostnader og standard. På 1970-tallet var Irland og byen Dublin preget av fattigdom og økonomisk krise. Men med ulike virkemidler og incentiver fra staten, gikk de igjennom en ekstrem rask økonomisk transformasjon drevet av, jo: industrialisering av produksjon av elektronikk og teknologi.

En gang var dette stedet bare et søvnig lite samfunn, men nå? Nå står det stolt som en av Europas produksjonsgiganter og bidrar med mer enn 20% til sitt BNP gjennom ren produksjon.

Mens Norge, med sine økonomiske og teknologiske muskler, ligger og vaker på skarve 5% av BNP fra produksjon av varer. Da kan man undre seg over om Norge har tatt tilstrekkelig del i den globale industrien.

Vi har potensialet, men tør vi ta steget?

Det ligger i vår urnorske natur å holde fast ved det kjente, å kose oss med våre egne teknologiske prestasjoner. Men i denne selvtilfredsheten risikerer vi å miste det som virkelig betyr noe av syne: kundene våre.

Heldigvis ser vi hos oss i Virinco en voksende global interesse for våre produkter, noe som stiller oss overfor en utfordring: Hvordan skal vi tiltrekke oss den kompetansen som trengs til Drammen for å kunne skalere mer globalt? Av de 23 000 personene som pendlet ut fra Drammen i fjor, trenger vi å jobbe aktivt med å få så mange som mulig til å bli værende her.

Men da må vi våge å bryte ut av komfortsonen. Vårt team i Virinco er vi drevet av en visjon om å være i forkant av industrialiseringen. Med over 25 års erfaring, har vi utviklet blant annet fullautomatiserte testsystemer for romfart – et felt hvor det ikke er rom for feil.

Denne strenge standarden for sikkerhet og pålitelighet er ikke bare en del av vår forretningsmodell, den er et fundament for vår eksistens. Skal vi klare å skalere opp, må vi kunne industrialisere. Og aller helst på hjemmebane. Vi har mange andre produkter som vi lager for våre kunder, men skal vi ta opp kampen med verden og konkurrere på den globale scenen, må vi jobbe med å fusjonere høy kvalitet med høyt volum.

Forestillingen om at høy kvalitet kun kan oppnås i små volumer er i ferd med å falme. Vi står ved en skillevei hvor Drammen kan utvikle seg til å bli et nytt Dublin innen industri. Dette krever en kollektiv innsats; vi må sammen omfavne og investere i den pågående digitaliseringen. Vårt arbeid med å skape sensorer for luftstrøms sikkerhet i tunneler eller utvikle digitale verktøy for effektivisering og sikkerhet er bare begynnelsen.

For å realisere «Drammen er Drømmen» må vi handle nå.

Vi søker pionerer, ikke papirer!

Hos oss i Virinco søker vi ikke bare kvalifikasjoner, men mennesker med lidenskap og driv. Glem lange søknader; la oss heller ha engasjerende samtaler. Bli en del av et miljø hvor dine ideer og entusiasme former fremtiden! Vi inviterer deg til å bidra til Drammens teknologiske transformasjon.

Det er med ydmykhet og stolthet jeg går på jobb hver dag og møter vårt engasjerte team, klar for å brette opp ermene og skape en endring. For hver dag går vi i Virinco på jobb med en brennende lidenskap for å skape teknologiprodukter som en gang bare var en fiksjon. Vår iver for innovasjon er ikke bare en jobb; det er et kall. Vi er pådriverne for å transformere Drammen til en by av innovasjon og automatisering, en by hvor økonomisk vekst går hånd i hånd med sosial inkludering.

Drammen kan bli det neste store industrieventyret, men det starter med oss – her og nå.