Energihuset AS satser ytterligere: Setter fokus på klimaregnskap

Vår medlemsbedrift Energihuset, ønsket i august Paal Gulliksen Werpen velkommen som sin nye Key Account Manager.

Energihuset ønsket i august Paal Gulliksen Werpen velkommen som sin nye Key Account Manager.

Som deres andre KAM’er vil han jobbe tett mot både private og offentlige eiendomsbesittere, samt leietakere for å diskutere Energikartlegging, Energianalyse og Energimerking av næringsbygg.

Med erfaring fra salg mot næringslivet siden 1999, bringer Paal dybdekompetanse innen rådgivende salg. Dedikasjon, struktur og kundefokus er hans nøkkelord. Han gleder seg masse til å treffe så mange som mulig av Næringsforeningens medlemsbedrifter.

Klimaregnskap

For Paal vil det være viktig å hjelpe bedriftene til å forstå at det er smart å tenke på bærekraft. Et eksempel på dette er å sette opp et klimaregnskap som gir en detaljert oversikt over bedriftens CO2-utslipp det siste året. Verktøyet Energihuset har laget er ikke bare en metode for å holde styr på utslippene; det identifiserer også hvilke aktiviteter i din virksomhet som bidrar mest til klimagassutslipp. Med denne innsikten kan du enklere vurdere tiltakene som best reduserer virksomhetens klimafotavtrykk.

Et økende fokus på miljø og klima gjør at mange virksomheter står overfor krav om å dokumentere sin miljøpåvirkning. Å ha et miljø- og klimaregnskap er ikke bare en måte å overholde disse kravene på, det gir en mulighet til å arbeide mot konkrete bærekraftsmål.

Energihusets verktøy klargjør en rapport som kan publiseres på nettsider og i årsrapporter, i tillegg til å være en veileder for forbedring på hvert enkelt punkt der utslipp er rapportert. Gjennom disse rapportene får kunden nøkler for å transformere sin virksomhet til en grønnere og mer bærekraftig versjon av seg selv.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, sikrer virksomheter åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bedrifter som krysser av på to av disse tre tersklene, er pålagt ved lov å innføre åpenhetsloven;

  1. Balansesum på 35 millioner kroner
  2. Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret
  3. Salgsinntekt på 70 millioner kroner

Selv om du kanskje ikke krysser av på to av disse, kan det være at kunder av deg gjør det, og da kan de kontakte deg for å be om dokumentasjon.

Hva forventes av din bedrift? Dere må oppfylle følgende krav;

  • Utføre aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer
  • Offentliggjøre en årlig rapport om aktsomhetsvurderinger, inkludert retningslinjer, rutiner, funn av negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og ansattes arbeidsforhold, og planlagte tiltak for å stanse konsekvensene
  • Informere alle som kontakter virksomheten om hvordan den håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold

Alle virksomheter dette gjelder skulle hatt dette klart senest 30. juni 2023.

Ved usikkerhet om din bedrift har ting på plass, kontakt Paal i Energihuset for å avklare hva som eventuelt gjenstår å dokumentere.

Mail: paal@energihuset.net

Telefon: 948 63 985

Besøk vår hjemmeside her