EVI fra Imara løser anbudsprosessen

IMARA er et IT-selskap som hjelper bedrifter med å effektivisere driften ved bruk av fremtidsrettet teknologi. Deres jobb er å fusjonere og forbedre samspillet mellom menneskene og teknologien. (Bilde: Vegard Henriksen og Guro Schou)

Fremtidsrettet teknologi

IMARA er et IT-selskap som hjelper bedrifter med å effektivisere driften ved bruk av fremtidsrettet teknologi. Vår jobb er å fusjonere og forbedre samspillet mellom menneskene og teknologien.

De digitale medarbeiderne vi leverer, automatiserer og effektiviserer repeterende og rutinepregede arbeidsprosesser. Vi har laget intelligente automatiseringer for de fleste bedrifter og sektorer og jobber på lag med kundene våre for å ta roboten ut av de ansatte.

Når datamaskinene tar seg av de rutinepregede oppgavene, frigjøres menneskene fra ting som tar mye tid. På den måten kan de bruke tiden sin til andre verdiskapende og kvalitetsøkende oppgaver. For det er fortsatt menneskene som er de viktigste medarbeiderne i en bedrift, og det er dem vi ønsker å gi en lettere hverdag.

Automatisert overvåkning av anbud på Doffin

Vi har vunnet flere anbud innen offentlig sektor, for de, og for våre andre kunder predikerer vi «Ta roboten ut av de ansatte». Og selv om vi, til en viss grad har gjort som vi har sagt, er det en oppgave som burde vært automatisert for en stund siden. Nå har vi tatt egen medisin og automatisert oss selv ut av å finne anbud.

Tidligere, var en del av jobben for salg her i Imara, å følge med på hva som kom av interessante anbudsforespørsler på Doffin. Det var ikke alltid at vi fikk med oss alt som var av interesse på Doffin. Det gikk litt i «rykk og napp», og ofte når et aktuelt anbud var ute, hadde det ligget ute en stund så det skapte et tidsrush for å få gjort en god besvarelse.

Nå er denne prosessen helt automatisert.

Vi har nå vår robot, EVI, som gjøre denne jobben for oss. Hen overvåker Doffin hver dag, og får hen treff på de søkeord vi benytter på Doffin, så sender hen en e-post til salg og samtidig oppretter et leads i vårt CRM-system. Her har hen samlet nok informasjon til at anbudet raskt kan vurderes, til om dette er noe som skal bevares eller ikke. Dette sikrer at vi ikke går glipp av noen anbudsforespørsler vi ønsker å besvare, samtidig som vi får info i det nye anbud legges ut. Vi kan da få bruke hele tiden frem til tidsfristen for å planlegge ressursbruk, gjøre avklaringer og utforme tilbudet som sikrer en god kvalitet på besvarelsen.

Så for de bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige, er dette en automatisering som sparer tid og sikrer at man får informasjon sendt til seg på alle mulige anbud som man ønsker å besvare.

Dette kan også integreres med ens eget salgssystem, så dette automatisk blir opprettet som salgsmuligheter der og det interne eierskapet til anbudet er etablert.

Imara tilbyr nå en gratis test av denne løsningen for alle, så man selv kan se hva dette betyr i besparelser i tid og økning av kvalitet for søk på Doffin etter anbudsforespørsler.

Kontakt oss

Ta kontakt med Vegard Henriksen på vegard@imara.ai eller på mobil 975 49 235 så gir han dere tilgang til test av løsningen for automatisering av søk på Doffin.