Gi dine innspill: – Magasinet Drammen skal transformeres

Magasinet Drammen skal utvikles til et område med bolig, kontor, næring, utadrettede bygulvsfunksjoner og levende mellomrom. Delta i undersøkelsen her.

Ambisjonen er å bidra positivt til byfornyelsen på Bragernes, ved å skape gode møteplasser og et aktivt bygulv der alle er velkomne. Et samlingspunkt for publikum, besøkende, arbeidende og beboere.  

Med prosjektets sentrale plassering midt i hjertet av Drammen, berører det de fleste Drammensere. Vi ønsker derved dine innspill til hvordan prosjektet kan bidra til å gjøre Drammen sentrum til å bli enda mer attraktivt.

Delta i undersøkelsen her

Undersøkelsen er anonym.