Helsehub Drammen – en sjelden mulighet!

Nye Drammen sykehus og helseparken er ikke bare gamle arbeidsplasser i ny drakt, men en sjelden mulighet til å skape nye.

Skal vi få til dette bør vi sette oss tre tydelige mål: 

Drammen sykehus skal levere Norges beste helsetjenester – i samarbeid med de omkringliggende kommunene. 

Helseutdanningene skal bli mer attraktive gjennom tettere samarbeid med helsetjenestene underveis i utdanningsløpene.

Drammen helsepark skal være hjem for en sterk og framtidsretta helsenæring. 

For å nå disse målene, må vi må samle kreftene – innenfor utdanning, forskning, spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og næringsliv. Rammene som er nødvendig for å gjøre Drammen til et sentrum for helsenæring krever samarbeid på alle nivåene. Retningen må vi finne sammen. Da må alle bidra.

Sykehus 

Vi har allerede oppnådd det viktigste – et flunkende nytt sykehus som snart står klart til å ta imot pasienter fra hele regionen. Arealer rundt som gir rom for samarbeid. Drammen sykehus og Vestre Viken HF bidrar dessuten med viktig forskning og er ledende i å ta i bruk ny teknologi. Den offensiviteten som vi finner i helseregionen, i Vestre Viken og i Drammen sykehus er et strålende utgangspunkt!

Utdanning og forskning

USN med sine utdanninger og forskningsvirksomhet vil være viktige bidragsytere til nyskaping og utdanning av nødvendig fagpersonell. Forskning danner grunnlag for god utdanning, nye arbeidsmetoder og ikke minst nyskapende helseteknologi. Kort vei mellom akademia og andre nøkkelraktører vil kunne gi ringvirkninger og muligheter på andre områder. Se for deg at vi klarer å legge til rette for et tettere fysisk og faktisk samarbeid mellom videregående skole, fagskole og universitet – da har vi oppskriften på en utdannings- og forskningsarena som gjør seg attraktiv for både studenter, elever, lærere og forskere. 

Spesialisthelsetjenesten og kommunen

Vi vet at behovet for samhandling i helsetjenestene kommer til å øke. Samordning av sykehus, legevakt og helsehus er effektivt, personellbesparende og gir mer sammenhengende hjelp og behandling. Det er til det beste for både fagfolk og pasient. Legger vi til rette for at helsepersonell kan jobbe på tvers av sykehus, helsehus og legevakt i delte stillinger vil vi samtidig gi rom for innovasjon, teknologiutvikling og helsenæring. 

Næringsliv og innovasjon 

Lykkes vi med å berede grunnen for god samhandling mellom utdanning, forskning og de operative medisinske miljøene, åpner vi døra for innovasjon og utvikling. Tilgang på forskning, kompetanse og gode samarbeidsarenaer er avgjørende for at nye innovasjonsmiljøer skal etablere seg i Drammen Helsepark.  

Drammensregionen kan ta vår felles helsetjeneste inn i framtiden. Framtidens helsetjenester gir den mest effektive helsehjelpen, er bedre koordinert og utnytter ny teknologi til det beste for fagfolk og pasienter. Drammen har en gyllen anledning til å være i front i å ruste helsetjenesten for framtida. Det krever at staten, kommunene, fylkeskommunen og næringslivet spiller på lag for å skape varierte samhandlende fagmiljøer i Drammen Helsepark og sykehus. 

GJESTESPALTIST

Even A. Røed

Bor: I Oslo akkurat nå, er fra Veggli og Kongsberg.

Utdanning: Lektor

Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra Arbeiderpartiet

Even Amandus Røed