Hjelp oss å velge forside

Hvilken forside liker du best?

I slutten av november går neste utgave av næringsmagasinet driv ut til 6000 bedrifter fra øverste Eiker til ytterste Lier.  

Hovedtemaet denne gang er alle de viktige eksportbedriftene våre. Vi har sak om gummispesialistene på Vipo, en bedrift som går riktig godt for tiden. Vi forteller om en av Norges raskest voksende bedrifter, Pixii, som nettopp har slått rot i Drammen. Og så har vi møtt seriegründerne i Jason Engineering, Oso Hotwater som fortsatt ekspanderer i verden fra Hokksund og sist, men ikke minst: Det sirkulære eventyret på Lierstranda, nemlig Miljø Norge. Solfrid Harbu skriver en hyllest til Eltek-kulturen og Anders Dahlgren skriver om hvorfor tillit er en viktig konkurransekraft for HTS Dynamics spesielt – og for norsk industri generelt. Tone Varslot Stave fra Innovasjon Norge trekker frem helse som en stor mulighet for vår region.  

I tillegg har vi intervjuet noen av menneskene bak den helt unike nye bybrua som er under oppføring. Så er det selvsagt quiz, en dæsj kultur og enda mer.  

I dette feltet av veldig gode saker kunne vi – og skulle vi – laget ti forsider. Men vi er nødt til å bestemme oss for en av dem og vi trenger din hjelp.  

Hvilken av disse fire forsidene liker du best?

Stem på din forside HER

Alternativ 1.

Alternativ 2.

Alternativ 3.

Alternativ 4.