Hvem fortjener Byutviklingsprisen 2024?

6. juni skal Byutviklingsprisen deles ut for første gang. Nå kan du foreslå kandidater. 6. juni skal Byutviklingsprisen deles ut for første gang. Nå kan du foreslå kandidater.

Byutviklingsprisen er opprettet for å løfte frem positive trekk og historier for å inspirere og øke kunnskapen om hva som skaper en god byutvikling. Juryen er gitt et relativt åpent mandat. Prisen kan gå til enkeltmennesker, institusjoner eller bedrifter. Den kan gå til synlige og ikke-synlige byutviklingsgrep. Juryen kan også velge å dele ut hederlig omtale.

«Vi er glade for at institusjonene våre, Universitetet og Drammen kommune, ser verdien av å bruke tid og ressurser på å fremheve den eller de som har gjort en ekstraordinær innsats for å løfte byen og regionen vår», sier Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen.

En god samtale om byutvikling

Næringsforeningen har over 1000 medlemsbedrifter, de fleste i Drammen, Lier og Øvre Eiker og er et talerør for hele regionens næringsliv. En positiv byutvikling er avgjørende for at næringslivet skal vokse og utvikle seg og for at Drammen skal være en attraktiv by å bo og leve i.

«Prisen markerer at vi alle ønsker en levende og god samtale om hva som skaper en god by og at Drammen, som har vært en by mange har latt seg inspirere av, fortsatt skal være en by i utvikling», sier Kjølstad. 

Ideen om en byutviklingspris dukket først opp i et møte med alle partnerne bak Innsikt, som årlig arrangeres av Næringsforeningen i Drammensregionen. For at prisen skal ha et langt liv og være uavhengig av enkeltaktører, inviterte Næringsforeningen institusjonene i regionen til å være med i styringsgruppen som bekoster selve prisen, – et kunsthåndverk, og utnevner jury. Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge var umiddelbart positive.

«En god byutvikling krever innsats og engasjement fra mange. Drammen kommune synes derfor det er flott å delta i et offentlig/privat samarbeid som har som formål å løfte og heie frem personer, organisasjoner eller bedrifter som på ulike måter bidrar positivt til vekst og utvikling i Drammen», sier næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien.

«USN har over fire tusen studenter og medarbeidere som arbeider og lever i Drammen.  En god byutvikling gjør Drammen attraktiv for flere studenter og gjør at flere ønsker å bli her etter utdanningen. Sammen med kommunen og næringsforeningen ønsker vi å gi en anerkjennelse til den eller de som gjør en forskjell for Drammen», sier spesialrådgiver ved USN, Duy Tho Do.

Toril Lislien og Duy Tho Do utgjør styringsgruppen for prisen sammen med Rune Kjølstad. De møtes en gang per år og foreslår jurymedlemmer. Jurymedlemmene er personlig oppnevnt.

Link til siden på nfdr.no her

Arild Eek leder juryen

Den første juryen for byutviklingsprisen består av

Arild Eek (leder)


Arild har med sine 10 år som kommunaldirektør for byutvikling i Drammen kommune og senere som daglig leder i Glitrevannverket, en omfattende erfaring som leder på strategisk nivå i offentlig forvaltning og selskaper. Han har en bred erfaring med fysisk byplanlegging og det viktige samspillet mellom private og offentlige aktører. Han er i dag en del av rådgivningsmiljøet i insam, en drammensbedrift som gir råd i by- og stedsutviklingsprosjekter i hele landet. Arild bor på Konnerud, har også vært aktiv i Drammen og Omegn Turistforening og er et utpreget friluftsmenneske.

Lene Basma (nestleder)


Lene har lang ledelseserfaring og bred og strategisk erfaring med byutvikling fra kommunal og privat sektor. Hun er opptatt av på-tvers-tenkning og gjennomføringsdimensjonen i alle visjoner for utvikling av samfunn og omgivelser. Lene er utdannet arkitekt og har en master i urbanisme samt en doktorgrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hun jobber nå som avdelingsleder prosjektutvikling i Drammen kommune. Før øvrig er hun en del av DNs Executive Network «Leder X», bor på Tranby i Lier, er veldig glad i «elvedamen» og lærer seg for tiden koreansk.

Thomas Innstø


Thomas er en av kreftene bak transformasjonen av Tollbugata i Drammen. Han er medeier og daglig leder ved Rekord Bar, Frukt & Grønt Bistro og Pelikan. Han er også en av eierne av Disko Brewing og Kometen. Thomas har tidligere vært vokalist og låtskriver i bandet The Jessica Fletchers og har vært produksjonsleder og jobbet med booking for Union Scene. Han bor på Gulskogen og har et stort engasjement for bylivet i Drammen, og særlig Strømsø. Han er nyvalgt styremedlem i Byen Vår Drammen og en av bidragsyterne i prosjektet Attraktive Drammen.
 

Cecilie Varsi


Cecilie er sykepleier og professor i sykepleie. Dekanen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved USN har bred arbeidserfaring fra norsk helsevesen og tok sin doktorgrad i 2016.  Cecilie er opprinnelig fra Finnmark, bor i Bærum og har de fleste av arbeidsdagene sine på Papirbredden i Drammen. Hun brenner for at universitetet skal være en sentral del av bybildet, der studentene tar del i alt det Drammen har å by på og at campus preges av et yrende liv. Hun ønsker også å bidra til at Brakerøya blir et knutepunkt i regionen for helse-, omsorgs- og livsstilstilbud med universitetet som en viktig aktør.

Cherine Randi Sellami


Cherine Randi tar for tiden en mastergrad i menneskerettigheter og flerkulturalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge og er studentenes valgte leder ved Campus Drammen. Hun har i løpet av studiene vært praktikant i OSCE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og hos FNs høykomissær for menneskerettigheter, vært rådgiver for Scholars at Risk og sittet i kjønns- og likestillingskomiteen i Fellesrådet for Afrika, for å nevne noe. Hun er kommende studentpraktikant ved den norske ambassaden i Riyadh i Saudi-Arabia. Frem til det studerer Cherine Randi i Drammen. Hun brenner for både et sterkere akademisk tilbud og et bedre velferdstilbud til studentene ved campusen her.
   

Tom Søgård

Tom Søgård er daglig leder i Byen Vår Drammen, Drammens sted- og bylivsutviklingsselskap og en av de viktigste premissleverandørene for byliv i sentrum. Han er siviløkonom av utdanning og har mange års bakgrunn fra reklamebransjen, blant annet som en av lederne i byrået Dinamo der han var sentral i den digitale transformasjonen. Tom er drammenser, sertifisert coach og er i tillegg flyktningeguide for Drammen Røde Kors.

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Karianne Braathen, er styringsgruppas representant og deltar i jurymøtene som sekretær.

Har du forslag til et menneske, en organisasjon eller en bedrift som fortjener denne første byutviklingsprisen? I så fall sender du en e-post med en begrunnelse til karianne.braathen@nfdr.no.

Kontaktinformasjon:

Arild Eek, juryleder
E-post: arild@insam.no
Telefon: +47 906 45 656

Karianne Braathen, sekretær for styringsgruppa
E-post: karianne.braathen@nfdr.no
Telefon: +47 904 04 885