Inviterer til klimaverksted for næringslivet

Hvordan skal vi sammen nå Drammens klimamål? Drammen kommune inviterer nå næringslivet til klimaverksted om reduksjon av klimagassutslipp og mer bærekraftig ressursbruk. Bilde: Anne-Marie Vikla, kommunalsjef Arealplan, klima og miljø.

Grønne skifte

Drammen kommune har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene fra Drammenssamfunnet og å bli en foregangskommune på sirkulærøkonomi. Vi vet at næringslivet i Drammen allerede er godt i gang med det grønne skiftet, og kommunen skal selvsagt «feie for egen dør», og ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler.

Dialogmøte

Kommunen har nylig gjennomført et dialogmøte med næringslivet om strategisk næringsplan, kommuneplanens arealdel og klimastrategien som kommunen nå arbeider med. Innspillene fra dialogmøtet er tatt med i videre arbeid. Samtidig har vi nå et behov for en mer konkret drøftings- og innspillsrunde når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp i næringslivet.

Klimaverksted

–  Drammen kommune inviterer næringslivet til nytenkende klimaverksted 1. juni. Sammen skaper vi landets grønneste kommune med et omstillingsdyktig næringsliv som er innovativt og leder an i det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Vi ønsker å gå tettere på hvilke muligheter og utfordringer de ser innenfor egen bransje og som kan legges inn i klimastrategien for Drammenssamfunnet, sier kommunalsjef Arealplan, klima og miljø, Anne-Marie Vikla.

Klimaverkstedet vil både omhandle reduksjon av klimagassutslipp og mer bærekraftig ressursbruk. Det legges opp til bransjevis drøfting med utgangspunkt i de tre politisk valgte satsingene: mobilitet, bygg og arealbruk og bærekraftig ressursbruk.

Hvordan bli med?

Klimaverkstedet holdes fysisk i Drammen 1. juni kl. 14.00 til 16.00.

Det er påmelding for å delta. Flere selskaper har allerede fått invitasjon direkte, men vi har plass til flere engasjerte folk fra næringslivet.

Ta kontakt med klimarådgiver Ingebjørg Tofte dersom du er interessert.

ingebjorg.weselka.tofte@drammen.kommune.no

Om du ikke har mulighet til å delta, setter vi pris på om du sender inn dine innspill her.