Klinikk Haukeland AS – nytt medlem i Næringsforeningen

Fornøyde pasienter som opplever forbedret livskvalitet gjennom det vi kan tilby er den store motivatoren for oss, sier ansvarlig kirurg Lars Haukeland.

Klinikk Haukeland AS er en klinikk for plastisk- og kosmetisk kirurgi, lokalisert på Brakerøya i moderne lokaler med gode parkeringsmuligheter. Der har de holdt til siden oppstarten i mai 2017.

Klinikk Haukeland har et erfarent og dedikert team bestående av kirurger, operasjonssykepleier og anestesisykepleier, anestesilege, kosmetiske sykepleiere og administrative medarbeidere.

– Vi er en flott gjeng, sier Lars Haukeland og jeg er veldig stolt av den kompetansen vi har på huset.

Klinikk Haukeland tilbyr et vidt spekter av kirurgiske inngrep innenfor områdene plastisk- og kosmetisk kirurgi, åreknutekirurgi, samt andre hudrelaterte inngrep som fjerning av føflekker og hudsvulster.

I tillegg har de et team på 3 svært erfarne dermatologiske kosmetiske sykepleiere som har fokus på hud.

Kompetanse

Kompetanse, trygge omgivelser og moderne utstyr er nøkkelfaktorer i det vi driver med. Dette må være på plass for at pasienter som kommer til oss skal føle trygghet og vite at de blir behandlet på en profesjonell måte og i tråd gjeldende lovkrav og retningslinjer. Dette legger vi stor vekt på.

Lars Haukeland som er ansvarlig kirurg og som startet klinikken har over 30 års kirurgisk erfaring fra offentlige sykehus og private klinikker. Han har kombinert kirurgisk spesialisering innenfor ortopedi og plastisk kirurgi. Han har vært overlege ved plastisk kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, Drammen Private Sykehus og Fornebuklinikken. Videre er han tilknyttet Sørlandet Sykehus i Agder som overlege/konsulent ved plastisk kirurgisk avdeling der.

Martin Jørgensen er spesialist i plastisk kirurgi og har erfaring fra Rikshospitalet og som overlege ved plastisk kirurgisk avdeling Bærum Sykehus.

Rune Eggum er kar/thoraxkirurg og har ansvar for åreknuteoperasjoner ved Klinikk Haukeland. Han er overlege ved karkirurgisk avdeling Ved Akershus Universitetssykehus og er en pådriver innenfor bruk av robotkirurgi nasjonalt og internasjonalt. Han er en kapasitet innenfor feltet. Vi er veldig fornøyde med at Rune også behandler våre pasienter sier Lars Haukeland.

Teamet på operasjonsstua er helt avgjørende for å levere kvalitet og sikkerhet, og kirurgene har alltid med seg operasjonssykepleier, anestesisykepleier og anestesilege på stua. Vi har jobbet sammen lenge, og kjenner hverandre fra det offentlige helsevesenet og fra andre private klinikker over en årrekke. Gjennom faglig kompetanse og gode relasjoner har vi etablert et stabilt og erfarent team på klinikken.

Hud

Vi opplever et økt fokus på hudkvalitet og hva blant annet solskader kan gjøre med huden. Vi har 3 dedikerte sykepleiere som har spesialisert seg innenfor dermatologi og kosmetiske behandlinger. Alle som kommer til oss, får grundig veiledning i produkter som er tilpasset deres hudtype og behandlinger som av tilpasset deres behov. Produkter som selges ved klinikken er av høy kvalitet.

Det er en styrke hos oss at vi tilbyr en helhetlig behandling, noe som samarbeidet mellom flere   kirurger og kosmetisk dermatologiske sykepleiere muliggjør. 

Vi er opptatt av faglig utvikling og orienterer oss jevnlig med våre kontakter og kollegaer i det internasjonale miljøet.

Vi ønsker alle velkommen til vår klinikk og takker for muligheten til å være med i næringsforeningen i Drammen.

Ta kontakt

Kontakt oss på telefon 32 82 83 01 eller send en mail til post@klinikkhaukeland.no

Adresse:

Klinikk Haukeland AS

Engene 116, 3012 Drammen

www.klinikkhaukeland.no

Du treffer oss på Instagram og Facebook.