Kriminalitet som rammer næringslivet

Invitasjon til seminar! Sør-Øst PD og Næringslivets sikkerhetsråd arrangerer et seminar om kriminalitet som rammer næringslivet, på Bakkenteigen i lokalene til USN Vestfold den 7 mars. Illustrasjon. Foto: Arne Røed-Simonsen

Invitasjon til seminar: Kriminalitet som rammer næringslivet

Sør-Øst politidistrikt og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) inviterer til seminar 7 mars fra 0930 – 1330, i lokalene til USN campus Vestfold, Bakkenteigen. Seminaret er gratis men vi har begrenset antall plasser. Påmelding på NSR sine nettsider: https://www.nsr-org.no/kurs-og-arrangementer/bli-oppdatert-pa-trussel-og-kriminalitetsbildet-som-rammer-naeringslivet

Program for dagen:

09:30 – 10:00: Registrering og kaffe

10:00 – 11:15: Trusselvurdering og krisehåndtering

  • Innledning ved Kathrine Stein, visepolitimester i Sør-Øst politidistrikt
  • Presentasjon av Nasjonal Trusselvurdering 2024, PST Sør-Øst
  • Verktøy og metoder ved krisehåndtering, Sør-Øst politidistrikt

11:15 – 12:00: Pause med enkel servering

12:00 – 13:30: Bedrageri og cyberkriminalitet

  • Opprettelsen av Økokrims bedragerisenter på Gjøvik, Økokrim
  • Suksessfaktorer for vellykket håndtering av et angrep mot datasystemer, Unn Asker Olsen og Christoffer Wibe Due, Bergene Holm
  • Politiets rolle ved angrep mot datasystemer, Sør-Øst politidistrikt
  • Samtale mellom NSR, Sør-Øst PD, PST, Økokrim og Bergene Holm, med spørsmål fra salen.