Lydia og Harald Lyches fond (Lychefondet) gir 750.000 kroner til «Bragernes klang»

Bragernes menighet får 750.000 kroner fra Lydia og Harald Lyches Fond. Tildelingen er den største enkelttildelingen fra fondet på mange år, og midlene skal brukes som bidrag til å bygge kulturhuset Bragernes Klang.

Hovedbilde over. Stemningsfullt: Omtrent slik vil Bragernes Klang fremstå i kveldsstemning. (Ill.: Arkitektgruppen Drammen)

Lychefondet deler hvert år ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

 – Tildelingen er raus og kjærkommen. Den gir oss en flott start på finansieringen av kulturhuset Bragernes Klang, sier leder av Bragernes menighetsråd, Heidi Låker (bilde under). Bragernes Klang skal erstatte det utdaterte lageret bak Bragernes kirke med et nytt hus til glede for barn, unge og voksne. Hovedaktivitetene vil være kor og teater, dans og musikk.

I kulturhuset blir det en akustisk konsertsal med plass til ca. 150 mennesker. Det blir også flere øvingsrom, og bygget vil fungere som avlastning ved de store konsertene i kirken.

35 millioner kroner

– I Bragernes klang kan de glade amatører utfolde seg, talentene får muligheter til å utvikle seg og de profesjonelle får en konsertsal som inviterer dem til å yte sitt ypperste, sier Låker.

Lederen i menighetsrådet opplyser at hele prosjektet er beregnet å koste ca. 35 millioner kroner. Finansieringen er planlagt løst med en tredel egenkapital/innsamlede midler, en tredel fra fond og stiftelser og en tredel fra det offentlige.

Rammesøknaden er nå til behandling i Drammen kommune og hos biskopen i Tunsberg.

I terrenget: Slik vil Bragernes Klang bli plassert naturlig inn i terrenget bak kirken. (Fotomontasje: Arkitektgruppen Drammen)

Byggestart neste år?

– Går alt som vi håper og ønsker, kan det bli byggestart i 2024 og åpning i 2025/26, sier Låker som er sikker på at tildelingen fra Lychefondet inspirerer også andre til å bidra. I disse dager planlegges også noen av menighetens egne aktiviteter som skal bidra til finansieringen, blant annet Adventsmarkedet 2. desember og korenes jubileumskonsert 14. desember.

– Bragernes klang skal være åpen og tilgjengelig for alle; fysisk knyttet til kirken, men ikke vigslet. Det vil forsterke kirkens rolle som kultur- og samfunnsinstitusjon, være en berikelse for byens kulturliv og styrke Drammens rolle som regionhovedstad, oppsummerer Låker.

En spesiell plass

Styreleder i Lychefondet, Gerd Barth Thorsby (bilde over), opplyser at etter hennes kunnskap, hadde Bragernes kirke og Bragernes menighet en helt spesiell plass i Lydia Lyches hjerte. – Hun bodde rett bak kirken og jeg er overbevist om at Bragernes Klang er et prosjekt hun ville satt stor pris på. Da vi i styret vurderte årets søknader, konkluderte vi raskt med at Bragernes Klang er et prosjekt som det er viktig å støtte. Det er behov for et slikt prosjekt i Drammen og planene virker gjennomarbeidede og realistiske, sier styrelederen.

I 2023 ble det delt ut kr. 2.847.000. til totalt 63 mottakere. Her er alle tildelinger i 2023:

Dette er Lydia og Harald Lyches Fond (Lychefondet)

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn. Utdeling av gaver er til allmennyttige formål.

Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter.

Det gis ikke støtte til drift.

Årlig utdeling inntil 3 mill. kr.