Med hjerte for hjertet ditt

John Munkhaugen prøver å finne ut hva som skal til for å få oss til å ta vare på hjertene våre.

FORSKERPROFIL

John Munkhaugen

Stilling: Enhetsoverlege og leder for forskningsenheten ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og professor ved avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo.
Doktorgrad: Disputerte i 2011 med en avhandling om blodtrykk og nyresykdom hos barn og ungdom.
Forskningsteam ved Vestre Viken HF: NorCor (Norwegian Coronary Prevention Research Group).

I 2017 skapte John Munkhaugen en liten mediestorm med sin forskning. Aftenposten hadde et stort oppslag om hovedfunnene i hans studie: norske hjertepasienter klarer ikke følge rådene som gjør dem bedre. Selv etter et hjerteinfarkt fortsetter mange pasienter å røyke, spise usunt og bevege seg for lite. Nyheten skapte politisk debatt og John måtte til slutt takke nei til flere intervjuer. Hans interesse for temaet har imidlertid aldri stoppet. Tvert imot. Forskningen John startet opp med base i Drammen har utviklet seg til et stort nettverk av forskere og nye funn. Det går en rød tråd fra den første studien og til det som skjer i dag.

I den gamle systua i forsyningsblokka har hjertelegen og hans team fått sitt kontorfelleskap. I et bittelite rom sitter to forskningssykepleiere og ringer deltakere i en pågående studie av pasienter med hjertesvikt. Vekt, inntak av drikke og puls skal rapporteres inn. Pasienter som ikke er komfortable med å rapportere på iPad, blir ringt opp. Alle skal med. Rett utenfor sitter en postdoktor forsker i samtale med forskningskoordinator. Menneskene i systua er ledende i Norge på forebygging av hjerte- og karsykdom. 

Da John valgte å flytte hjemover til drammensdistriktet i 2011, fikk han med seg en hilsen fra kollegene i Trondheim: han kunne bare glemme å forske på høyt internasjonalt nivå i Drammen. Det gjorde den unge legen bare enda mer innstilt på å få det til.

«Jeg er fra Hokksund. Jeg er glad i området og sykehuset her», sier John. 

Om retningen John har valgt:

John og kollegene hans forsøker å forstå hvorfor så mange hjertepasienter ikke klarer å legge om livsstilen og følge sterkt anbefalte råd for behandling selv om det medfører risiko for nye infarkt og tidlig død. Hvorfor forsetter mange å røyke? Hvordan kan de bli mer fysisk aktive? Og hva kommer det av at mange ikke tar medisinene sine? 

«Dette må vi gjøre noe med», var Johns tanke.

Det er store sosiale ulikheter i helse-Norge. De som er sykest, er ofte de pasientene som har lavest helsekompetanse. Flere av hjertepasientene John møter på sykehuset har lav utdanning og psykiske plager. Mange har søvnvansker. Bildet er sammensatt. NORCOR-teamet forsøker på ulike vis å finne ut hva som skal til for å hjelpe hjertepasienter til et bedre liv.   

«Det er alltid et menneske bak en sykdom og et symptom», sier John.

«Hvem disse er og hvilke utfordringer de har vet vi faktisk lite om!»

Dette forskes det på nå:

Under NORCOR-fanen leder John nå fire grupper: En som forsker på kolesterolmedisiner, en for helsetjeneste og samhandlingsforskning, en diabetes 1-studie og en studie som tar for seg biopsykososiale faktorer. I nettverket er det nå 10 doktorgrads- eller postdoktor-studenter, 20 aktive seniorforskere og flere nasjonale samarbeidspartnere. Legemiddelindustrien er også en viktig partner. 

«Vi er med og prøver ut nye legemidler. Det gir oss både inntekter og god erfaring. Dessuten er det skjerpende. Legemiddelbransjen krever gullstandard på forskningen», sier John. Og viktigst av alt: Det gir pasientene tilgang til den nyeste medisinen og den beste behandlingen.

Alt John og kollegene forsker på, handler direkte eller indirekte om å gi pasientene motivasjon og mulighet til et bedre liv. De undersøker for eksempel hjertepasienters egenomsorgsevne.

«Vi har leid pasientene våre inn på Frisklivssentralen», sier hjertelegen med et smil.

«Det handler om å ta pasientene mer på alvor.»

Forskningen strekker seg ut, nesten som hjertets kransårer: Sykepleiere på Kongsberg og Ringerike er med. Samarbeid mellom sykehus og kommune er vesentlig. Nå ruller John & co ut et nytt forskningsprosjekt på diabetes 1-pasienter der de, via sensorer og digital hjemmeoppfølging, skal undersøke sammenhengen mellom stress og blodsukker. På laboratoriesiden samarbeider NORCOR både internt i Vestre Viken og med Rikshospitalet. De måler for eksempel nivået av kolesterolsenkende legemidler i blod og i muskel for å se hvordan pasientene bruker kolesterolmedisinen og studerer bivirkninger.

«Vi er først i verden til å utvikle et verktøy for det», sier John.

Diabetes-prosjektet rulles ut nå. Resultatet kan ikke ventes før om tidligst to år. Resultatene fra en pilotstudie som tester et nytt tilbud til hjertepasienter som røyker publiseres denne våren. Hovedstudien er ferdig i oktober.

«Pilotresultatene er meget lovende», sier Munkhaugen med et smil. Kanskje blir det et hyggeligere oppslag i Aftenposten neste gang.