Asker Næringsforening

Asker Næringsforening skal være en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst i sin region. Næringsforeningen er en pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig, og fremmer næringslivets interesser ved å være talerør og samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

Møt oss her: Asker Næringsforening

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER!

Asker Næringsforening skaper arenaer hvor medlemsbedriftene kan utvikle nettverk for å styrke næringslivets samhandlingsmuligheter og konkurransekraft.

Næringsforeningen er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som representerer næringslivet og deres ulike bransjer på de arenaer som er viktige for dem. Foreningens medlemmer er bedrifter med næringsinteresser og aktivitet i Asker kommune. Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker.

Velkommen til næringslivets nettverk i Asker regionen!

Asker Næringsforening skal være:

  • en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst
  • talerør for kommunens næringsliv
  • pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig
  • den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet
  • arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft