Eidos forsterker staben

Katarina Ballari (47) er ansatt som administrasjonssjef i Eidos Eiendomsutvikling. 47-åringen kommer fra en forvaltningssjefstilling i OBOS Vestfold. I tillegg har hun bred bakgrunn fra mange forskjellige fagområder. Katarinas ansvarsområder vil blant annet være eiendomsforvaltning, økonomi og administrative oppgaver.

I tillegg har Geir Hagehaugen (56) begynt som prosjektutvikler i Eidos. Geir har bakgrunn fra BAE-næringen både på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden, og 56-åringen har bred erfaring i prosjekt- og linjeledelse fra blant andre Selmer, Jernbaneverket, Statsbygg og COWI. Geir vil blant annet ha ansvaret for områdereguleringen av Fjordbyen.

– Økt aktivitet og vekst med bruk av egne ressurser er nødvendig i vår fremtidige prosjektutvikling. Eidos styrker nå vår egen organisasjon for å gjøre oss sterkere rustet i den omfattende transformasjonen Brakerøya og Lierstranda står overfor i årene som kommer, sier daglig leder Torgeir Finnerud.

På bildet: Prosjektdirektør Roar Schinnes(t.v., administrasjonssjef Katarina Ballari, prosjektutvikler Geir Hagehaugen og daglig leder Torgeir Finnerud.