Internasjonal akkreditering

Fontenehuset Drammen har oppnådd internasjonal akkreditering for tredje året på rad. Stiftelsen Fontenehuset er et arbeidsfellesskap hvor mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk blir tatt imot med varme og verdighet. – Internasjonal akkreditering er et håndfast bevis fra Clubhouse International på at vi driver i henhold til de internasjonale retningslinjene. Så dette ser vi på som et skikkelig kvalitetsstempel. Akkrediteringen forteller omverdenen om all kompetansen som finnes på huset og er viktig for framtidige samarbeid både med offentlige instanser, private organisasjoner, næringslivet og andre fontenehus. Det kan åpne nye dører og gi medlemmene våre flere muligheter, sier Ellen Karine Bonden i Stiftelsen Fontenehuset Drammen.

Fontenehuset Drammen har også inngått Partnerskapsavtale med Drammen kommune der formålet er å bidra til styrking av arbeidsrettede tiltak for mennesker med psykiske helseutfordringer.