Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

Besøk oss her: Kongsberg Næringsforum

Meningsbærer

KNF er tydelig og aktiv meningsbærer og næringslivets talerør. Medlemmens interesser og bærekraftig vekst er vår rettesnor. 

 • Vi engasjerer oss i viktige politiske saker på vegne av våre medlemmer 
 • Vi bruker lokaldemokratiet via høringer og debatter 
 • Vi bruker stemmen vår i media 
 • Vi arrangerer informasjonsmøter om aktuelle saker og temaer

Samarbeid

KNF oppnår resultater gjennom samarbeid – spesielt med Kongsberg kommune, Viken fylkeskommune og engasjerte Kongsbergpatrioter i næringslivet.

 • Vi bidrar til å gjennomføre kommunens næringsplaner.
 • Vi er sammen med flere andre aktører aktive i arbeidet med Kongsbergskolen.
 • Vi arrangerer Yrkesmessa for elever og foreldre, og presenterer det lokale næringslivet og mulighetene det gir for fremtidig yrkesvalg.

Delingskultur

KNF skaper gode møteplasser innenfor og på tvers av bransjer. Vi fokuserer på kompetanseheving og utvikling, både for det enkelte medlem og for hele næringslivet.

 • Vi er vertskap for ulike bransjeforum og temamøter
 • Sammen med Kongsberg Jazzfestival står vi bak næringslivskonferansen «Bebop & Business»
 • Vi er stolte arrangører av Teknologidagene med skoleprogram, lærerseminar og næringskonferansen Technology Summit Kongsberg
 • Sammen med gode partnere deler vi ut Serviceprisen og KNFs Hederspris

Verdiskapende

KNF er igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

 • Vi jobber for hele Kongsberg som prosjektleder for «Vekst i Kongsberg»
 • Vi jobber strategisk og langsiktig for etablering av ny virksomhet i Kongsberg, og for å hente inn nye bedrifter og arbeidsplasser til byen.
 • Vi deltar med stolthet i byjubileumsprosjektet «Kongsberg 2024»
 • Vi står bak Matmarkedet på Vestsida
 • Vi arrangerer Bolidagen i september sammen med hele boligbransjen

KNFs bedriftstilbud

 • Våre handelskammertjenester gjør hverdagen enklere for eksportbedrifter. Vi utsteder tolldokumenter som ATA-Carneter og sertifiserer opprinnelses- sertifikater og andre eksportdokumenter.
 • Med Sentrumsgavekortet fremmer vi lokal handel.