Stillhet og endring kan skape kreativitet og nytenkning.

Den ledige tiden fikk oss til å vurder hvordan vi likevel kunne gi verdi, så vi snudde oss rundt, og begynte å produsere webinarer og månedlige vekstseminarer på nett.

Bilde: Nina Fjeldhaug (t.v.) og Mona Steenberg Gran.

– vi skapte et nytt produkt.


Seminarer på nett med det siste inne forskning og gode verktøy i forhold til å fungere på best mulig måte for seg selv og i et team. «Online vekstseminarer» med en stor verktøykasse som er tilgjengelig så lenge du er medlem. Åpent for alle som er interessert i utvikling og vekst. Vi inspirerer og formidler og du får helt konkrete verktøy du kan bruke for deg selv og der du jobber.

Ledervekst ble etablert i januar 2019 av to gründere Nina Fjeldhaug og Mona Steenberg Gran.
Vårt første år sammen ble en lærerik og inspirerende reise med utrolig mange fantastiske kunder.

Vi tilbyr kurs, foredrag og team-samlinger med hovedvekt på positivt samspill, dynamikk, robusthet, stressmestring og selvledelse. Hvordan få det beste ut av deg og ditt team.

Vi leverer:

  • Ledelsesprogram 10 måneder Autentisk lederskap (vi er de eneste med lisens i Norge- Atairu)
  • Stressmestringsprogram (selvledelse, hjernetrening og mindfulness) både fysiske og online kurs
  • Vekstseminarer for kvinnelige ledere i Kongsberg og Drammen
  • Team arbeid med ledergrupper, ansatte og hele virksomheter
  • Dagsamlinger på Sandviken gård med team-arbeid, ledermøter, kick off og sommeravslutninger
  • Coaching og mentoring – samtaler
  • Foredrag

Vårt første år «2019» fikk vi et lite positivt overskudd samt at vi tok ut lønn, fremtiden så lys ut. Derfor satte vi et mål for året 2020 om å bli en gaselle bedrift, og vi hadde en flott start på det nye året med mange bestillinger. Vi kom godt i gang, men det ble også en brå slutt – torsdag 12. mars snudde alt seg. Avbestillinger for samlinger ute i bedriften og i Sandviken strømmet inn. Vi kunne heller ikke møte kunder. Vårt inntektsgrunnlag forsvant.

Stillhet og endring kan skape kreativitet og nytekning –vi skapte et nytt produkt
Den ledige tiden fikk oss til å vurder hvordan vi likevel kunne gi verdi, så vi snudde oss rundt, og begynte å produsere webinarer og månedlige vekstseminarer på nett.

Dette ble starten på vårt nye produkt.
Seminarer på nett med det siste inne forskning og gode verktøy i forhold til å fungere på best mulig måte for seg selv og i et team. «Online vekstseminarer» med en stor verktøykasse som er tilgjengelig så lenge du er medlem. Åpent for alle som er interessert i utvikling og vekst. Vi inspirerer og formidler og du får helt konkrete verktøy du kan bruke for deg selv og der du jobber.

Uventet og varm støtte

Vi bestemte oss for at de kundene som allerede var medlem i de fysiske vekstseminarene skulle få tilgang gratis en viss tid. Da ringer en av våre fantastiske kunder «Daglig leder Birgitte på Account regnskap», og ber likevel om å få faktura og sette det på 12 måneder. Hun ville støtte vårt arbeid fordi hun vet hvor mye det har betydd for henne og hennes bedrift det vi formidler om. Beløpet er ikke så stort, men omtanken gjør oss utrolig takknemlig og gir oss ny motivasjon for å fortsette arbeidet med å formidle om viktigheten av å ta vare på seg selv og jobbe sammen for felles mål.

Hvordan vil fremtiden bli?
Vi vet at det er behov der ute nå – det er faktisk større behov nå enn noen gang, men spørsmålet er om bedriften ser det, og er villig til å bruke tid til dette viktige arbeidet nå.

Det vil bli et økende behov for at flere lærer seg å håndtere sin egen sårbarhet i forhold til stress, bekymringer og uhåndterte følelser. Sårbarheten vår må håndteres, og dette er noe vi alle har. Hvis vi legger lokk på sårbarheten vil det vil igjen skape økende stress, bekymringer, energitap, lite engasjement og i verstefall sykmeldinger og enda verre selvmord.

Det vil bli et økende behov for å få til verdiskapning med engasjerte og nytenkende team. Vi kan bidra med å få kartlagt verdier, kommunikasjonsformer, møtestrukturer, strategier, målarbeid etc i bedrifter. Vi kan også være en støttespiller for ledere som trenger veiledning.

Tilegne seg kunnskap blir viktig fremover og vi har mye å tilby i forhold til lederutdannelse, kurs innen temaarbeid og stressmestring/mindfulness.

Det er mye læring av denne tiden vi har vært inne i og som vi fortsatt står i. Det kommer til å bli et skille mellom før og etter Corona. Mange har fått reflektert over det livet de hadde før, og det blir flere som ønsker å ha et liv med mening og samhold. Mindre stress og kaving til mer overskudd, energi og glede.
Psykisk og fysisk helse blir enda viktigere fremover, og vi må ta vare på hverandre på en helt annen måte enn det vi har gjort før.

Mental trening og mindfulness/tilstedeværelse har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Det å bygge sterk robusthet, sterk hjerne – sterk kropp, godt immunforsvar og ta gode valg for seg selv og de rundt seg blir nå enda viktigere fremover. Og ikke minst verden kommer til å gå fortere og bedrifter trenger ansatte med stor vilje og kapasitet til å stå i endringer med positivt engasjement og energi. Det går ikke med en sliten kropp og sliten hjerne.

Vi kan bidra med kunnskap, verktøy og inspirasjon som det vil bli et stort behov for fremover.
Nå ser vi frem til dager vi kan være sammen igjen med grupper gjerne ute på Sandviken i det ”lille røde huset ” helt nede ved fjorden (ca. 1 time fra Tønsberg/Oslo) En dag her sammen gir en helt ny energi og samhold.

Mona Steenberg Gran
Forfatter av Fyrtårnet–veien til god arbeidshelse, mental trener, foredragsholder og mindfulness instruktør

Nina Fjeldhaug
Ledermentor, sertifisert High Performance coach, Flow & Performance Consultan