Meninger / 22. SEPTEMBER 2020

Drammensregionen som innovativ og fremoverlent.

Næringslivet står overfor en av de raskeste endringene siden den industrielle revolusjon. Næringslivet i samarbeid med det offentlige, skal jobbe for å gjøre drammensregionen enda mer utadvendt enn det som har vært tilfelle til nå.

Næringslivet står overfor en av de raskeste endringene siden den industrielle revolusjon.  For å sette det i et perspektiv, skjer den teknologiske revolusjonen tre tusen gangere raskere enn den industrielle. Det sier noe om tempoet i utviklingen. Ny teknologi forbedrer og skaper nye innovasjoner, tjenester, og produkter.

Drammensregionen er midtpunktet

Drammensregionen er midtpunktet bokstavelig talt. Vi ligger midt i aksen mellom den teknologiske, industrielle aksen som gjør at vi har en kort nærhet til miljøene i Kongsberg, Horten og strekningen til Oslo.

Vi ser mulighetene som ligger foran oss. Noen av de er lavt hengende frukter, mens andre må det jobbes systematisk med. En av de største konkurransefordelene vi har som region, er at næringslivet er sterkt variert. Noe som gjør at vi står noe sterkere når olje og gass sektoren opplever nye nedgangskonjunkturer.

Utvikle, beholde og tiltrekke kompetanse vil derfor være et av våre sterkeste kort for å forberede oss på skiftene som skjer raskere enn noen gang. Enten vi snakker om digitalisering, bærekraft, eller innovasjoner trenger vi kompetanse for å omstille oss. Kompetanse på alle nivåer blir særdeles viktig for å skape nye forretningsmuligheter, og forstå at endringene gir oss langt flere muligheter.

Bærekraftig næringsliv

Bærekraftig næringsliv er et av satsningsområdene til Næringsforeningen. Vi skal jobbe for at næringslivet er forberedt på de endringene som kommer, både i markedet og rammebetingelser fra myndigheter.

Næringslivet vårt er et AS Norge i miniatyr, med en ganske høy andel av små og mellom store bedrifter i regionen.

En av de utfordringene vi står ovenfor er innovasjons- og konkurranseevnen i et fremtidig perspektiv. Vi har sterke nasjonale innovasjonssystemer som SINTEF og NTNU, som har vært og er dominerende kunnskapsgenerende knutepunkt, særlig innenfor råvarebaserte industrien.

Ikke enkelt for SMB-bedriftene

For små og mellomstore bedrifter er det derimot ikke like enkelt med tilsvarende støtte og oppfølgning. De siste årene har det skjedd endringer i både innovasjonspolitikken og innovasjonssystemet, men vi mangler fortsatt noe vesentlig som region. Vi har ingen sterke klynger eller Arena-programmer.

Skal vi lykkes er vi nødt til enten å utvikle et ARENA-program, eller samarbeide med eksisterende ARENA-programmer i tillegg til samarbeid med fylkeskommunen, universitetet, høyskoler, næringslivet og kommunene rundt oss.

Derfor ser Næringsforeningen de mulighetene som ligger foran oss, med bærekraft som en ramme for å skape nye distruptive innovasjoner, samt endre på dagens forretningsmodeller- og planer.

Et samarbeid i klyngeprogrammer kan derfor være et godt verktøy til å åpne nye muligheter, ikke bare regionalt, men også globalt der virksomhetene kan utnytte kunnskap i nettverk i det man kaller for åpen innovasjon. I mange tilfeller vil dette være viktigere enn den kunnskapen som genereres lokalt.

Ambisjoner

Næringslivet i samarbeid med det offentlige, skal jobbe for å gjøre drammensregionen enda mer utadvendt enn det som har vært tilfelle til nå.

På denne måten kan vi vinne kampen om ikke bare Østlandet, men også som en av de beste regionene nasjonalt og globalt.