Bedriftsprofilen: / 21. FEBRUAR 2020

Fra landhandleri til eiendomskonsern

Brødrene Fevang har de siste årene blitt betydelige eiendomsbesitter i Drammen. Høsten 2019 ble 17 av deres eiendommer lagt ut for salg, og det skal realiseres verdier for cirka 500 millioner basert på takst.

Tekst og foto: Tom Wang

Fjerde generasjon Fevang: Fra venstre Martin, Bjarre, Lars og Ole Fevang.


Næringsmagasinet Vikenvest.no er på besøk hos Fevang AS, hvor vi møter fire brødre Fevang. Brødrene er fjerde generasjon Fevang som driver handel og næringsvirksomhet. Det hele startet i 1890 med Petrine og Bernhard Fevangs landhandel i Hof i Vestfold. Der gikk det visstnok gjetord om at ingen hadde så gode kjøttkaker som Petrine og Bernhard.

Det ligger i genene

I 1933 etablerer Margit og Bjarne Fevang landhandel på Solbergmoen. Fra en liten butikk på noen få kvadratmeter vokser den etter hvert med nytt bygg og flere hundre kvadratmeter gulvplass i Nedre Eiker. Vi kommer til 1960 og tredje generasjon Fevang. Ingrid og Børre Fevang blir aktivt med i driften på Solbergmoen.

Dagligvareforretningen har en god utvikling og er på 1960- og 70-tallet en av distriktets mest moderne. I 1970 blir eget pølsemakeri en realitet. Det startes tre nye forretninger og familien driver på det meste fire dagligvareforretninger i Drammensområdet.

Ble eiendomsbedrift

Tidlig på 80-tallet blir dagligvareforretningene solgt og en moderne kjøttbedrift etableres, med fokus på fårekjøtt, bacon og pålegg. Fjerde generasjon Fevang, sønnene Bjarre, Ole, Martin og Lars(bildet t.h.) kommer alle etter hvert med i bedriften. Etter 2006 skjer det store endringer i konsernet. Fevang Kjøtt AS og Fevang Pålegg og Bacon AS blir solgt. Satsingen fremover vil være drift, utleie og utvikling av eiendom.

Brødrene Fevang har de siste årene blitt betydelige eiendomsbesitter i Drammen. Høsten 2019 ble 17 av deres eiendommer i porteføljen lagt ut for salg, og det skal realiseres verdier for ca. 500 millioner basert på takst. Gevinsten fra salget skal investeres videre i regionen, sier brødrene.

Med dette som bakteppe, skal vi i samtalen få noen tanker fra Bjarre, Ole, Martin og Lars om dagens drift og hvilke tanker de har om fremtiden som næringsdrivende i regionen.

Hva er spesielt med driften av Fevang AS?

– Det vi har tatt med oss gjennom forvandlingen fra dagligvare gjennom kjøttbedrift og til eiendomsselskap, er handelsgenet som ligger i oss alle fire. Det at vi behandler våre leietakere som kunder, og at vi som eiere er direkte tilgjengelig for kundene tror vi er viktig.

– Vi er flinke til å holde fokus på det vi driver med. Vi er aktive lokalt her i regionen hvor vi kjenner området godt. Vi har klare treårsplaner som vi holder oss til.

– Dessuten er vi veldig samkjørte oss mellom. Vi har ulike ansvarsområder, og når vi ser på større prosjekter, Ser vi om prosjektet vi vurderer stemmer inn i planene. Vi har sluttet å diskutere «hva slags listverk» vi skal bruke ved oppgradering av eiendommer. Det er bortkastet tid. Kan vel trygt si at vi har det hyggelig på jobb. Det er kanskje ikke så vanskelig når man driver med noe på jobben som er gøy. At vi som fire brødre kan fokusere på det som er positivt gjør det enklere å lykkes. Ikke minst er raushet er viktig.

Øvre Strandgate 2, en av flere eiendommer eid av Fevang AS

– Det som er viktig når vi kjøper en eiendom, er muligheten for en positiv kontantstrøm så raskt som mulig. Vi ser gjerne nærmere prosjekter i nærområdene i Drammen. Det er vel det vi mener med spesialisering og riktig fokus.

Hva med utviklingen i regionen fremover?

– Den utviklingen som har vært i Drammen de siste 20-30 årene har vært helt fantastisk. Og det er et eksempel på at man har løftet sammen. Når er vi vel inne på et lite hvileskjær, så det er viktig at vi løfter oss sammen igjen for å ta nye grep med tanke på posisjonering av regionen som spennende næringsområde. Ikke minst Næringsvekst 2020 og andre utviklingsprosjekter er viktig i den sammenhengen.

– Det skjer så utrolig mye spennende i regionen, og ikke minst byggingen av nytt sykehus og andre offentlige investeringer. Det kommer til å gi store positive ringvirkninger. Har man ledig tomt i Drammen Sentrum, så bygger man ikke bensinstasjon på tomta for å si det slik. Drammen med sin beliggenhet og positive endring gir uante muligheter fremover.

– Vi håper at flere bedrifter ønsker å etablere seg i Drammen, og ta del i den utviklingen som vil komme. Det hadde vært spennende dersom noen store selskaper eller hovedkontorene deres hadde ønsket å etablere seg her.

Spille på lag

– Det er mange aktører som må samhandle for at bedrifter vender blikket mot Drammen. Og vi tror vel at for eksempel kommunen har litt å gå på når det gjelder å legge forholdene til rette. Vi for vår del har godt samarbeide med kommunen og offentlig myndigheter, men dersom kommunen for eksempel kan redusere saksbehandlingstiden, og da spesielt på enklere byggesaker, vil det være positivt for alle parter.

Bygg infrastruktur

– En annen sak vi må finne løsning på er bygging av infrastrukturen og veier både for bil og kollektiv transport. Her må politikere sette seg sammen for å finne gode løsninger. Selv El-biler tar plass i trafikkbilde selv om de går på strøm. Vi har stor tro på regionen, og vi gleder oss til å ta del i den positive utviklingen.
Det var det siste fire samstemte brødrene hadde tid til å dele med oss før de forsvant ut i møter med kunder og andre samarbeidspartnere.