Innspill / 12. MAI 2020

Hva kan prisen bli for en “rennende nese”?

Vi vet lite om hva den «nye normalen» i arbeidslivet vil være om noen måneder. Det vi vet foreløpig, er at vi skal vaske hendene, holde avstand og holde oss hjemme om vi er syke.

Vi vet lite om hva den «nye normalen» i arbeidslivet vil være om noen måneder. Det vi vet foreløpig, er at vi skal vaske hendene, holde avstand og holde oss hjemme om vi er syke. Og vi er ofte syke etter den «nye normalen». Konsekvensene av å holde seg hjemme med en rennende nese, kan bli uoversiktlig ressurstilgang spesielt for små og mellomstore bedrifter. De økonomiske konsekvensene med dagens regelverk vil bli store.

Arbeidsmoral, men hva nå?

Norsk arbeidsmoral innebærer at vi går på jobb selv om vi har litt rennende nese, irritasjon i halsen eller litt lett trykk over bihulene. Er hosten plagsom og nysingen i tette rier – blir vi hjemme, hviler litt og noen kan jobbe litt fra hjemmekontor. Men hva nå?

Om vi har bare èn av symptomene hoste, rennende nese, nysing, irriterte luftveier eller litt varme i pannen – er vi syke. Vi får ikke sortert ut hva som kan være alvorlige symptomer som har stor konsekvens for andre, eller om vi har mindre smittsomme tilstander eller rett og slett ikke er smittsomme i det hele tatt.

5-10% av alle voksne får influensa hvert år og 20-30% av alle barn får influensa årlig. Voksne blir forkjølet 1-2 ganger i året, og barn blir forkjølet 7-9 ganger i året (NHI.no). Det er ikke bare forkjølelse og influensa som byr på symptomer som tett nese, blank rennende snue og stadige nyseanfall. Vi snakker om pollenallergi. På NHI.no kan vi lese at vi regner med at ikke mindre enn en million nordmenn har pollenallergi.

Disse til nå, «ufarlige» tilstandene (foruten skikkelig influensa), kan påføre næringslivet og derved alle som jobber der, store tap.

Det er 2.953.000 arbeidsforhold i Norge ifølge SSB. For enkelthets skyld anslår jeg at det er 2,5 millioner ulike personer som dekker arbeidsforholdene, da noen har flere jobber. Om et snitt på 7,5% av disse får influensa årlig, og det dukker opp 1,5 forkjølelser pr voksen i året med tillegg av at 25% av arbeidsstokken har pollenallergi – hva da?. Den «rennende nesa» vil dukke opp 187 500 ganger pga influensa 3.750.000 ganger pga forkjølelse og 625 000 ganger pga pollenallergi. Dette er selvfølgelig veldig forenklet, men det kan resultere i 4,0 mill. morgener hvor du vet du skal holde deg hjemme. Det er 4,0 mill. fraværsdager fra jobb det. Hvor lenge er vi så bedt om å holde oss hjemme? Skal vi være hjemme til vi er symptomfrie? Det har jeg ikke tatt med i beregningen.

Arbeidsmoralen er på en måte «snudd» – Til nå, er du forventet å gå på jobb selv om du ikke er helt i form. Nå er du plutselig uansvarlig om du gjør det samme. I utgangspunktet er jeg tilhenger av en ulønnet karensdag, slik tilfellet er i Sverige. Nå vil dette slå svært uheldig ut, når du faktisk er ønsket på jobb. Jeg har absolutt forståelse for regjeringens tiltak og råd, og jeg følger selvfølgelig disse. Det jeg setter fokus på, er hva denne rennende nesen vil koste næringslivet – i tillegg til at inntektene stuper (BNP ned 14% p.t.).

Arbeidstakerne som blir hjemme skulle vært på jobb, og skaffet inntekter til sin arbeidsplass

Snitt månedslønn i Norge 2019 var kr. 47 290 (SSB). Med 20 arbeidsdager pr. mnd. gir dette kr. 2.364,- pr. dag. Med tillegg av arbeidsgiveravgift, feriepenger og obligatorisk tjenestepensjon, blir prisen ca kr. 3.000 dagen. Fire millioner slike dager, resulterer i en regning på 12,0 milliarder norske kroner. I Norge er en arbeidstaker sykmeldt i snitt 14,8 dager i året. En beregning av hva tillegget vil bli pga at du skal være hjemme også ved milde symptomer, vil bli et trist regnestykke. Arbeidstakerne som blir hjemme skulle vært på jobb, og skaffet inntekter til sin arbeidsplass. Tap i inntekter for næringslivet på grunn av dette fraværet vil kanskje være 3-4 ganger regningen for lønnskostnadene. Hvor mange arbeidsplasser vil stå i fare? Jeg kommer til over 80 000 gjennomsnitts årslønner som herved er forduftet. Regnestykket mitt er ikke vitenskapelig fundert. Det er en enkel beregning, men tilstrekkelig til å vise at konsekvensene blir enorme.

Vaksine

Jeg håper på en rask leveranse av vaksine. I mellomtiden bør vi få tilgang på hjemmetesting, slik at ikke alle disse rennende nesene resulterer i tap for næringslivet og derved tapte arbeidsplasser. Det skal bli godt når vår arbeidsmoral kan komme tilbake til det normale igjen. Jeg vil til slutt understreke at jeg er imponert over hvordan våre myndigheter har taklet situasjonen til nå. De evner å stå i stormen.