Mening / 12. AUGUST 2019

«Ikke eiendomsskatt i nye Drammen»

Drammen Høyre vil ikke ha eiendomsskatt i nye Drammen.

Vi i Drammen Høyre mener at leiligheten eller huset ditt skal behandles som det det er – din bolig, ikke et skatteobjekt. 

Eiendomsskatten er en usosial skatt, som rammer spesielt enslige minstepensjonister og folk med lavere inntekt hardt. 

Mange eldre sitter med boliger de har nedbetalt og jobbet for et helt liv, men som blir vanskelig å beholde med kun pensjonsinntekt hvis skattetrykket blir for høyt. Andre opplever perioder med lavere inntekt pga. helseutfordringer eller arbeidsledighet. 

Det er et mål at flest mulig skal eie sin egen bolig. Selveierdemokratiet står sterkt i Norge, og er et viktig prinsipp for Høyre. Eiendomsskatt gjør det dyrere å ta del i selveierdemokratiet, det synes vi er problematisk. Som politikere er vår oppgave å prioritere skattepengene til folk på en god måte. Å innføre en skatt på hjemmene til folk er å skyve politikernes utfordringer over på innbyggerne fordi politikerne ikke klarer å prioritere skikkelig i de kommunale budsjettene. 

Drammen Høyre skal snu på hver krone i den nye kommunen for å sørge for at innbyggernes penger brukes så godt og effektivt som overhode mulig. Drammen kommune er en svært veldrevet kommune i dag, til tross for at de samlede skatteinntektene er lavere enn i mange sammenlignbare kommuner i landet for øvrig. 

Det blir mange store oppgaver å løse i den nye kommunen og da er det viktig med stødig kurs og kontroll på inntekter og utgifter. Det har Drammen Høyre bevist at vi er i stand til etter 16 år i posisjon. 

At Drammen kommune ikke innfører eiendomsskatt er også velferdspolitikk, fordi det betyr at vanlige mennesker og familier får beholde mer av sine egne penger, som de kan bruke på det de trenger.

Drammen Høyre er garantisten for at det ikke innføres eiendomsskatt i Drammen kommune nå og i fremtiden.

Drammen skal være en kommune alle har råd til å bo i.