BEDRIFTSPROFILEN: / 14. FEBRUAR 2020

Leverer «skreddersydde» biler

– Bilene som selges i dag blir nesten «skreddersøm» til hver enkelt kunde, og det nye nå er «One Stop»-prinsippet som betyr at alt ved en bil skal man få ordnet på ett sted, sier ansvarlig for næringsalg Ulf Anders Vatne ved Bilia Drammen.

TEKST: TOM WANG

– Det er viktig at vi er på gulvet og er til stede der det skjer. Rett og slett ta pulsen på driften til enhver tid, sier plassjef for Volvo; Hans Erik Kosberg(bak), her sammen med mekanikerne Thomas Nakkerud(t.v.)  og Fredrik Larsen.

Bilia har i dag over 100 bilanlegg i Norge, Sverige, Belgia, Luxembourg og Tyskland. Grunnleggeren av det som i dag er Bilia Personbil AS, var John Erik Isberg. Han ble født i Sala i Sverige i 1889 og utvandret i tenårene til Norge. Her ble han tidlig sentral i den gryende bilbransjen som sjåfør og mekaniker for Christianias første drosjer og starten av bensinstasjonen på Majorstua i 1912. John Erik Isberg drev med motorsport, hvor han kjørte blant annet Bugatti på slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-årene. Gjennom motorsporten kom han i kontakt med Volvo, og fra 1933 fikk han forhandleravtale i Oslo.

Bilia har vært Volvo-forhandler kontinuerlig siden Isberg overtok som Volvos representant for Oslo og deler av Østlandet, og var selskapet i mange år kjent som Isberg’ s Personbil as. I dag er de eid av en av Europas største bilkjeder, Bilia AB, og det norske navnet er Bilia Personbil AS. 

Sett i lys at vi nå er i starten på et nytt ti-år ønsker Vikenvest.no å høre med lederne av driften av Bilia Drammen, som har tilholdssted i Lier, hvilke tanker de har om bilbransjen generelt og egen drift i fremtiden. Bilia Personbil AS selger ulike bilmerker, men i Lier er det altså Volvo, BMW og Mini som er i porteføljen. Vi møter Hans Erik Kosberg(t.h. på bildet) – plassjef for Volvo, Frode Mørch(t.v. på bildet) – plassjef for BMW og Mini, samt Ulf Anders Vatne, ansvarlig for næring-salg.

Kan du gi en kort orientering om de merkene du er ansvarlig for?

–  Høsten 2018 var det året vi overtok agenturet for Mini, og leverer positive tall allerede i 2019. Dette har blant annet en sammenheng med at en modell, Mini Countryman hybrid som traff godt i markedet.

– For BMW kommer det mange nye modeller i 2021. Med vi har allerede ren elbil i BMW i3 som kom i 2013 og mange hybrid modeller som selger bra. BMW i3 er en bil som skiller seg ut ettersom den er grunnleggende miljøvennlig gjennom hele produksjonsprosessen. Bilen er av aluminium, termoplast og karbon og alle deler på bilen er «kortreist» sier Mørch.

– Er det stor forskjell på hvordan man jobber med de ulike merkene under det samme taket?

– Vi jobber jo med samme prosesser og visjoner uavhengig av merkene. Men selve businessdelen er adskilt. Og når vi snakker om elektrifisering, så har det vært en fellesnevner for hele huset, og i 2019 har denne butikken levert 58 prosent av det som ble levert i Drammensområdet av plugg in hybrid biler. Det kommer også av at våre produsenter har et miljømotiv, og at bærekraft er i fokus svarer Hans Erik Kosberg.

– Kan du fortelle litt om Volvo sine tanker rundt fremtidig person-transport?

– Norge er jo i særstilling når det gjelder elbiler, og for Volvo totalt i Europa, så er salget seks prosent mens i Norge er salget per. nå 65 prosent elektrifiserte biler. Ifølge Volvo, så vil det hele tiden, og ikke minst på sikt, være en vurdering av hva som er samfunnsøkonomisk fornuftig også i et miljøaspekt hva som er best av vei og bane når man skal bygge og vedlikeholde infrastrukturen på lengre strekninger.

Og hva med bilforretningers fremtid hvor alt skal skje på nett?

–  Folk vil ha med folk å gjøre når man skal gjøre store investeringer som for eksempel bil. Og da er det viktig å ha gode ansatte. Det som kjennetegner våre folk er at de blir her over tid, noe som henger sammen med at vi satser på utvikling av egne ansatte. Vi skårer også høyt over bransjesnittet på medarbeiderundersøkelser. 

–  Våre ansatte, også på verkstedet møter våre kunder. Mekanikere som skal jobbe med deres bil møter kunden personlig. Dette har vi sett skaper en god trygghet hos kundene, og blir det en annen dynamikk i relasjonen mellom kunde og forretningen. 

–  Når det dreier seg om bilkjøp, er kundene veldig godt orientert og opplest på bilene før de besøker en forretning. Men det er slik at når man skal investere i bil, så er det som nevnt tidligere at mennesker gjerne vil ha med mennesker å gjøre, dette for å føle tryggheten ved å gjøre et riktig valg sier Mørch, Kosberg og Vatne samstemt.

– Hva er deres viktigste funksjon som ledere her i Bilia?

– Vi skal være kulturbærere i bedriften, og sikre og styrke den faglige utviklingen til ansatte.  Det er viktig at vi er på gulvet og er til stede der det skjer. Rett og slett ta pulsen på driften til enhver tid. Det kollegiale er viktig med felles feiringer når det er noe å glede seg over, og stå sammen når det er motgang – vi må ha en ydmykhet til det vi driver med. svarer Frode Mørch.

– Hva er den største muligheten eventuelt endringene for bilbransjen om vi ser noen fremover?

–  Det er vel Hanne Skotvedt som har sagt at bilbransjen til enhver tid er i støpeskjeen. Med det menes er at bilbransjen hele tiden er i endring. Ikke minst er det utfordrende å hele tiden skulle forholde seg til endrede rammeforhold fra myndighetene. Så det med forutsigbarhet på prissetting fra ett år til et annet er en utfordring når man har lang leveringstid på en bil modell, sier Hans Erik Kosberg.

– Nå er bestillingsprosessene ved salg av en ny bil slik at bilselgeren her lokalt legger inn alle spesifikasjonene på den enkelte bil direkte til fabrikken. Så da skal man være meget nøye når alt skal legges inn. Konsekvensen kan bli ganske stor dersom det kommer feil bil til kunden. Men det åpner jo også for at bilene som selges nesten blir «skreddersøm» til hver enkelt kunde sier Ulf Vatne.

– Nye inntektskilder er for eksempel «One Stop» prinsippet. Det betyr at absolutt alt ved en bil skal man få ordnet på ett sted. Hvis du eksempelvis skal ha en elbil, så ordner vi alt, også lade-boks hjemme inklusive bestilling av elektriker for montering etc. Vi vil også se en dreining i at oppvoksende generasjoner heller vil leie fremfor å eie, samt at bildeling sikkert vil bli mer vanlig i by og bynære områder, sier Mørch og Kosberg.

– Hva er din primær oppgave som flåteansvarlig, Ulf Vatne? 

–  Som ansvarlig for næringssalg jobber jeg utadrettet mot bedrifter for å tegne avtaler, og for å knytte nye kontakter forsøker jeg å være til stede «der det skjer». Andre oppgaver er å engasjere meg i foreninger knyttet mot bransje og næringslivet generelt, samt være et bindeledd mellom næringskunder og våre forskjellige bilmerker på huset. Vi må ha kontinuitet i oppfølging av våre næringskunder, svarer Vatne.

– Hva er den største utfordringen bilbransjen har fremover?

–  Det er helt klart myndighetenes rammevilkår og avgifts regime. Manglende forutsigbarhet både for bransjen og ikke minst bilistene som skal eie og drifte bilene. Men slik har det vært i alle år, så vi må bare tilpasse oss og drive godt videre, sier Kosberg og Mørch.