Ny alkoholpolitisk handlingsplan: Her er næringslivets innspill

Drammen kommune skal vedta nye rammer for sin alkoholpolitikk.

2. mai var det frist for å gi skriftlige innspill til Drammen kommunes forslag til nye alkoholpolitisk handlingsplan med forskrift.

Her finner du informasjon fra kommunene: https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/behandlet-forskrift-om-bevilling/

Alkoholpolitisk handlingsplan med forskrift setter viktige rammer for utelivets fremtid i Drammen. Det handler blant annet om skjenkebevilling, vakthold og om skjenketider både inne og ute.

Næringsforeningen har, gjennom Ressursgruppe for Utelivsnæring, hatt flere møter, både med administrasjonen og med folkevalgte.

Vi er svært fornøyde med å ha blitt hørt på viktige punkter, blant annet når det gjelder krav til vakthold og automatisk fornyelse av skjenkebevilling. Om de nye reglene blir vedtatt, vil det gjøre det enklere og mer forutsigbart å drive i fremtiden.

På den annen side er vi ikke enige i kommunens forslåtte inndeling mellom indre og ytre sentrum og det nye prinsippet om å basere skjenketider og skjenking utendørs på unntak. Vi er bekymret for at forslaget som det står skaper uforutsigbarhet, at det vil gjøre det vanskeligere for både eksisterende og nye drivere å utvikle seg videre og til sist at det ikke tar inn over seg de store endringene Drammen gjennomgår akkurat nå – og skal gjennomgå de neste fire årene.  

Les hele høringsuttalelsen her