Ny rekord ved Drammen havn, – Flommer over av nye biler

Drammen havn har for tiden store plassproblemer på grunn av en sterk økning i bil-importen. Det siste halvåret har det kommet inn nærmere 70.000 nye biler, noe som er ny rekord ved havna der det nå er et prekært behov for utvidelse. Drammen havn og industrigiganten Yara, har nylig gått ut og etterlyste snarlig svar fra Jernbanedirektoratet om når de vil begynne arbeidet med å legge til rette for økt godstransport på bane fra havna, noe som vil ha stor innvirkning på arealbruken på Holmen. Foto: Drammen havn.

Drammen havn, som er landets største havn og knutepunkt for bilimport, tar imot nærmere 70 prosent av alle biler som kommer til landet. Selv i kriseåret 2020 var det stor nybil-aktivitet med hele 98.882 lossede biler, og i disse dager er det skikkelig «bil-bonanza» i elvebyen der gamle import-rekorder står for fall.   En av årsakene er trolig at elbil-etterspørselen har tatt seg kraftig opp igjen etter et fall på nyåret.

For i løpet av de siste månedene har det kommet inn så mye biler til havna at det hoper seg opp på det gigantiske kai-området. Drammen havn har blant annet blitt tvunget til å «om-møblere» for å få plass til alle bilene, derav over halvparten er elbiler. Og mens generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, tar imot nyhetene med åpne hender så påpeker havnedirektør Einar Olsen samtidig at bil-rekorden og plassmangelen også bekrefter behovet for å fortgang i utvidelsesplanene og byggingen av ny Holmenbru.

40 NYE ELBIL-MODELLER

– Ja, for både oss og miljøet så er jo dette egentlig veldig gode nyheter, sier generalsekretæren i Elbilforeningen Bu.

For selv om elbilsalg-andelen for første gang økte til over 50 prosent i 2020, og andelen i desember var helt oppe i 67 prosent, så var det en nedgang igjen i januar og februar. Samtidig hadde andelen ladbare hybrider økt fra 18,5 prosent februar i 2020 til 31,6 prosent i februar 2021. Nå opplyser imidlertid Christina Bu i Elbilforeningen at det i løpet av 2021 vil bli lansert hele 40 nye elbil-modeller, noe som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin- diesel- og hybridbiler.

VIKTIG HAVN FOR MILJØET: Generalsekretær i Elbilforeningen; Christina Bu, understreker at økt satsing på sjø og bane som transportmetode for både elbiler og annet gods er noe foreningen støtter fullt ut. Foto: Aksel Jermstad.

– Det ser ut til at elbil-salget er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen i mars, og det er nok noe av det man merker effekten av akkurat nå på Drammen havn, sier Christina Bu som regner med at denne utviklingen bare vil forsterke seg. – Vi har jo fortsatt langt igjen til Stortingets 2025-mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier elbil-generalen.

BIL-REKORD OG UTVIDELSESPLANER

Havnedirektør Einar Olsen ved Drammen havn bekrefter at bil-rekordene nå står for fall ved havna. – Ja, i løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir mellom 12.000 nye biler. Samlet sett vil vi da nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», opplyser havnedirektør Einar Olsen som samtidig vedgår at bakdelen med dette er at det medfører store plassproblemer.

Havnedirektøren: – Mens det normalt kommer inn mellom 7.000 og 9.000 biler til Drammen havn i måneden, så er gjennomsnittet det siste halvåret på 11.500 biler, opplyser havnedirektør Einar Olsen som legger til at det derfor nå haster med å komme i gang med ytterligere utvidelser ved havna og få plass til Holmenbru.

– Ja, nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg så må vi leie plass på arealer utenfor havna. Dette bekrefter jo bare at det er et prekært behov for mer arealer på Drammen havn og at det haster med å få satt i gang med utvidelsene nå som ny reguleringsplan er godkjent, sier havnedirektøren som opplyser at de nye planene sikrer videre utvikling av 90.000 kvadratmeter nye havneområder.

Det dreier seg om nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og ikke minst økt jernbanekapasitet på Holmen. 

NY BRU OG MER GODS OVER PÅ BANE
– Vi jobber helt tiden med å styrke vår posisjon som et miljøvennlig godsknutepunkt og minske havnas miljøavtrykk, og mye av blant annet biltransporten skjer derfor allerede med tog. Og nå ønsker vi å legges til rette for å sende enda mer containere og semitrailere på bane, og i tillegg er det uhyre viktig for hele området å få fortgang i arbeidene med en ny Holmenbru. Det er helt avgjørende for en god logistikk inn og ut fra havna på sikt, påpeker havnedirektør Einar Olsen.

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, er da også veldig glad for at en stor andel av el-bilene fraktes videre på bane. – Vi er jo en miljøorganisasjon og ønsker å kutte mest mulig utslipp. Det å benytte sjø og bane til å frakte både elbiler og annet gods på er noe vi støtter fullt ut, sier Bu.

UTÅLMODIGE

– Vi har i lengre tid lenge jobbet sammen med Bane Nor om bygging av ny terminal for gods på jernbane til og fra Drammen havn, og for å få gods over på bane, slik at terminalen og godstrafikken i Nybyen kan flyttes til Holmen, sier havnedirektør Olsen som opplyser at de blant annet har doblet arealet til jernbaneformål.

Havnedirektøren påpeker samtidig at de ikke kan vente særlig lenger på en avgjørelse fra Jernbanedirektoratet om hvordan havneområdet skal se ut til 2025. Målet er nemlig at også Holmen-planene skal være gjennomført samtidig med resten av jernbaneutbyggingen i Drammensområdet.