Nytt samarbeid for rensing av masser – mottar 2,5 millioner kroner i støtte

«Jomfruelige masser tar slutt, fremtiden ligger i masser som er i bruk», sier daglig leder i NOMAS Ole Terje Letmolie, her sammen med Tuva G. Rooth.

Overgangen fra linjær virksomhet til sirkulær virksomhet er viktig for både Norsk Massehåndtering (NOMAS) og NOAH (Norsk Avfallshåndtering). Begge aktører ser et stort forretningspotensial i urene masser. Dette er bakgrunnen for at partene ønsker å samarbeide om utvikling av bedre og mer kostnadseffektive rensemetoder for masser. Grønn Vekst Drammen har bidratt til samarbeidet og er innvilget finansieringssøknad til Regionalt Forskningsfond.  

Masser tar slutt

«Jomfruelige masser tar slutt, fremtiden ligger i masser som er i bruk», sier daglig leder i NOMAS Ole Terje Letmolie.
«Dette er bakgrunnen for at vi har investert i et renseanlegg og satser innen dette feltet. Men skal det bli god forretning av det må også rensede masser kunne være prismessig konkurransedyktig og da er det viktig å utvikle løsninger som både gjør vaskeprosessen miljøvennlig og kostnadseffektiv. Det sitter mye kompetanse hos flere aktører i regionen som for eksempel hos NOAH, Lindum og USN», legger Tuva G. Rooth til. Og fortsetter: «Når vi deler blir vi mer konkurransedyktige. Vi har et annet Grønn Vekst-samarbeid med Lindum. Denne gangen ble det NOAH, det ser vi nå frem til!» 

Handle raskt

«Vi så en spennende kombinasjon av aktørenes ønske om å gripe et forretningsrom og ekspertkompetansen til USNs fagmiljø på jord og vann i Bø», sier leder for Grønn Vekst Drammen, Eirill Eckbo.
«Nok en gang så vi at parter i Drammensregionen evner å handle raskt og samarbeide, og vi knyttet også til oss nasjonale aktører som NCCE og COWI.»

«Vi i jord- og vannmiljøet til USN har jobbet med anvendt innovasjon i mange år og synes det er veldig spennende å bidra til utvikling som fører til reell endring», sier Tone Jøran Oredalen fra USN (bilde over). Foto: Peter Jørgensen USN.

«En viktig måte å få ombruk av masser kostnadseffektivt handler ikke bare om renseteknikker, men også om å unngå å rense masser som ikke har skadelig innhold unødvendig», fortsetter Ole Terje Letmolie. Og legger til: «Det trengs nye måter å kategorisere og dele informasjon på, slik at vi ikke renser unødvendig og her er også Sopra Steria med på laget og bidrar med digital systemkompetanse.»