Piql styrker seg ytterligere

Bjarne Gilhuus-Moe er ansatt som ny salgssjef.

Bredt nettverk

Bjarne Gilhuus-Moe er god med folk, og har et bredt nettverk på tvers av bransjer både i Norge, og internasjonalt. Det stammer fra oppveksten i Høvik med store sosiale forskjeller, som var en viktig brikke i sosial læring. Han er interessert i mennesker og har gode sosiale verktøy, i møte med nye mennesker.

Solid erfaring

Bjarne har solid erfaring som gründer med bakgrunn i kraftbransjen. Som gründer har han satt i livet solcelleselskap og batterilagringssystem for kraftmarkedet. Med bakgrunn fra fundamentalanalyse av kraftmarkedet har han en holistisk tilnærming til næringer og lønnsomhet.

I kraftbransjen har Bjarne sin vei siktet seg inn på fornybare løsninger. Dette har også gitt Bjarne erfaringer og nettverk fra Bellona. Kunnskapen han har opparbeidet seg fra gründervirksomhet og som utvikler av nye forretningskonsepter, gjorde at interessen hans rettet seg mot Piql som har en verdensunik løsning for helt trygg lagring av data med en energisparende metode.

Kaldt hode

Fritidsinteresser er ski og seiling. I seiling konkurrerer Bjarne fortsatt. Posisjonen i båten er strateg, der det å velge riktig linje i forhold til vind, strøm og konkurrenter er det som gjelder. Hodet må holdes kaldt og klare og tydelige beskjeder må gis til kamerater samtidig som positiv stemning opprettholdes. Erfaringene herfra har han tatt med og bruker det for alt det er verdt i arbeidslivet. 

Erfaringene i næringslivet viser at det også her er menneskene som driver frem løsningene til selskaper.  Som forretningsutvikler har han også samhandlet forskjellige selskaper til felles satsing på nyutvikling og etablering av nye produkter og selskaper inn i eksisterende markeder.

Om Piql

Piql leverer trygg lagring av data for næringslivet.
Etablert i 2002. Hovedkontor i Drammen.

Piql har en helt unik datalagringsteknologi som gir den ultimate beskyttelsen for forretningskritiske data.
Med fokus på miljø er dette en god løsning som definitivt reduserer strømbruk, som er til nytte for samfunnet.
Data lagret på vårt unike lagringsmedium kan ikke hackes, slettes, manipuleres og er immune mot sol-, elektromagnetisk- og radioaktiv-stråling. Dataene som er lagret lever vi tilbake i lesbart format helt ukompromittert.
Piql har blitt kjent i markedet for arkivering og langtidslagring av data for ulike typer arkiver, museer, biblioteker, forskningsinstitusjoner etc.
Dette som resultat av at piglFilm sikrer alle data i 1000 år, i sitt verdens arkiv på Svalbard, Arctic World Archive.

Les mer om Piql her