Protansjefen: – Tenk før montering av solcelleanlegg

Høye strømpriser har ført til adferdsendringer for mange av oss. Vi slår ned varmen, dusjer kortere og sjekker strømpriser jevnlig. Nå skal «alle» ha solcelleanlegg på taket.

Fra vårt perspektiv på toppen av norske tak, merker vi en eksplosiv etterspørsel etter å montere solcellepaneler, gjerne på eksisterende tak. Vi i Protan har montert solceller på noen av våre egne tak – og vi tenkte før vi monterte.

Tanken på lønnsomhet og besparelser ved å investere i solfangst gjør at det kan gå litt for fort i svingene for noen. Snart vil vi sannsynligvis dessverre få høre om mange skrekkhistorier om trøbbel på taket.

Det er nemlig ikke særlig gjennomtenkt å montere noen paneler opp på et tak, sånn uten videre. Det bør solhungrige eiendomsbesittere ta på alvor.

Bilde: ERIK ØYNO, KONSERNSJEF PROTAN AS

Som eksperter på tak vet vi at det er mange potensielle feil som kan gjøres i iveren etter å montere solcelleanlegg. Eiendomsbesittere, bedrifter, borettslag og private aktører bør puste med magen og gjøre skikkelig prosjektering for å unngå å bli solbrent.

Kombinasjonen av utålmodighet, mangelfull prosjektering og kryssende fagkompetanse – som ikke tar hensyn til helheten oppe på taket – kan bli kostbart.

Leverandører av solceller er som regel eksperter på ytelse og det elektriske, men har ikke nødvendigvis byggteknisk kompetanse. De selger paneler. Tiltakshaver må derfor passe på at det ikke går galt. Særlig når man legger solcelleanlegg på et eksisterende tak.

Mye kan gå galt. Er taket dimensjonert for å tåle vekten av et solcelleanlegg? Det er ikke sikkert. Solcelleanlegget spiser av takets generelle lasteevne. Mange glemmer å ta hensyn til samlasten og dimisjoneringen.  Vekten fordeler seg heller ikke jevnt, dette kan gi skader i takkonstruksjonen, med kostbare og ubehagelige konsekvenser. Taket kan sige på grunn av vekten av anlegget, noe som kan gi ansamlinger av nedbør og potensielle fuktskader. Forskjøvet snølast kan utgjøre et tilsvarende problem vinterstid.

Hvordan et solcelleanlegg blir innfestet kan være en annen kilde til ubehageligheter. Hvis festemidler blir skrudd rett ned i et gammelt tak, blir membranen penetrert og du skaper nye steder der fukt kan trenge inn i konstruksjonen.

Så har du levetiden på selve taket og solcelleanlegget. Mange regner på payback tid på solcelleanlegget, og tar kanskje ikke med i beregningen at i løpet av anleggets antatte levetid må taket skiftes. Dersom det er tilfellet må sol anlegget demonteres, og avkastningen på investering i sol blir annerledes enn forutsatt.  For eksempelets skyld kan vi si at levetiden for begge deler er rundt 25 år. Hvis taket ditt allerede er 15 år, har du bare ti år på deg før solcelleanlegget må demonteres den dagen du må rehabilitere taket. Da bør du legge nytt takbelegg nå før solceller monteres, om ikke går ikke regnestykket opp.  Våre takbelegg har antatt levetid på mer enn 40 år så da er du på den trygge siden.

Sannsynligvis lønner det seg å etterisolere taket når du først er i gang og på denne måten redusere det totale energiforbruket i bygget, kombinert med installasjonen av solceller. Alt dette krever bevissthet rundt disse utfordringene fra alle involverte aktører.

I tillegg bør du tenkte på brannfare! Vi ser at det kan oppstå brann som følge av kortslutninger i sol-anlegget, derfor bør du sikre deg at takbelegget er selvslukkende. Tradisjonell bitumen takpapp brenner som bare det, så om du har bitumen papp på taket kan du ha skapt deg en liten brannkilde om du legger solcelle-anlegg rett opp på dette. Da bør du legge steinullplater som brann isolering på pappen og termoplastisk takbelegg som beskyttelse mot vær og vind, før du monterer solcelle anlegget opp på dette.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har nylig gitt ut en veileder, som tar for seg en del av disse problemstillingene. Veilederen prøver å rydde opp i utfordringene som best de kan. Den faglige bekymringen fra oss som er eksperter på tak, er reell. 

Mange glemmer også at montering av solcelleanlegg er et tiltak som er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven. Offentlige regelverk, for eksempel kommunenes prosjektsanvisningshåndbøker er i mange tilfeller er håpløst utdatert. De fanger ikke opp nyere krav til mer miljøvennlige produkter og løsninger – eller populære nyvinninger, som blågrønne tak. Solenergianlegg er intet unntak.

Dersom du har flatt tak og tenker solcelleanlegg er du velkommen til å kontakte oss i Protan for råd og veiledning.