Rådgivningsselskapet Siv. Ing. Stener Sørensen styrker sin kompetanse

Vår visjon er å være den foretrukne rådgivere, men det krever at vi som firma kan levere de beste prosjektene. Bilde f.v.: Oda Garaas, leder av VA-avdelingen, daglig leder Eva Rogne Tønnessen og Ragna Sortland, avdelingslederen for Plan og Landskap.

Satser på nye fagfelt

Siv. Ing. Stener Sørensen AS utvider sin kapasitet og satser nå på nye fagfelt; Vann (VA) og Plan. Med en fersk VA-avdeling, og ny seniorkompetanse innen Planlegging, er Siv. Ing. Stener Sørensen rigget for å levere solide og helhetlige prosjekter til kundene.  Siv. Ing. Stener Sørensen er et Drammensfirma, etablert i 1954, og jobber hovedsakelig med lokale prosjekter på Østlandet. Fra før har Stener Sørensen rådgivere innen landskapsarkitektur, samferdsel og infrastruktur, byggteknikk, bygningsfysikk, ansvarlig søk, BIM-koordinering, oppmåling og byggeledelse.

– Vår visjon er å være den foretrukne rådgivere, men det krever at vi som firma kan levere de beste prosjektene. Vi har derfor valgt å styrke vår kompetanse innen fag som ofte er kritiske for en god planlegging og gjennomføring, sier Eva Rogne Tønnessen, som selv har en solid VA-bakgrunn.

Det er blant annet ansatt to nye avdelingsledere; Oda Garaas, som leder den nyopprettede VA-avdelingen, og Ragna Sortland, som leder avdeling for Plan og landskapsarkitektur.

God fagkunnskap avgjørende

– Plan er et essensielt fagfelt for at den massive utviklingen som skjer i Norge utføres på en økonomisk, bærekraftig og fremtidsrettet måte, sier avdelingslederen for Plan og Landskap, Ragna Sortland.

– Vi ser stor vilje til vekst og utvikling, både på land og i by.  Som i drammensområdet, hvor utviklingen går i rekordfart. Reglene for hvordan planer skal utarbeides blir samtidig mer komplekse og kravene stadig høyere. God fagkunnskap er derfor avgjørende for at prosjekter skal kunne gå fra å være en god ide hos kunden, via våre tegnebrett, til å kunne realiseres, fortsetter Sortland.

– For å imøtekomme dette har vi nylig tatt inn flere nye, erfarne arealplanleggere. Vi vil fremover fortsette å styrke vår kompetanse på plan, og skape en solid og godt sammensatt avdeling bestående av både landskapsarkitekter og arealplanleggere.

Kombinerer kompetansen

Vi satser på å kombinere seniorkompetanse som sitter på lang erfaring, med ivrige, nyutdannede juniorer som bringer med seg oppdatert kunnskap om siste nytt i programvare og designideer. Vi jobber også tett sammen med resten av fagene i Stener Sørensen, slik at planene blir best mulig. Dette tror vi er en vinneroppskrift.

– Vann er, på lik linje med Plan, et essensielt fagområde, og nødvendig i nesten alle prosjekter, sier avdelingslederen på Vann, Oda Garaas.

Med stadig nye og strengere krav til håndtering av overvann, stort etterslep på rehabilitering av VA-ledninger, og mange renseanlegg med oppgraderingsbehov, er det rikelig med jobb for VA-ingeniørene. Vi jobber med å ansette flere VA-ingeniører, både erfarne og rett fra skolebenken, for å tilrettelegge for en solid, kunnskapsrik og nyskapende avdeling.

Les mer om Stener Sørensen her