Rekordresultat i en krevende tid

Skue Sparebank oppnådde et resultat på 219,7 millioner kroner før skatt i 2022. Det er en økning på 30,9 millioner sammenlignet med 2021, og det klart beste resultatet i bankens 181 år lange historie. På bilde: Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

– Vi er svært godt fornøyde. Skue Sparebank opplever veldig god vekst både innenfor personkunde- og bedriftskundemarkedet. Veksten kommer i et klima som har vært økonomisk vanskelig for mange. Vi tolker dette som at vi har et bankkonsept som fungerer i krevende tider. Skue Sparebanks rådgivere kjenner sine kunder godt, og har god dialog med den enkelte. Det viser seg å være en fordel – også når det er ruske vær, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

  • Skue Sparebank har en egenkapitalavkastning på 9,4 prosent i 2022. Det er en økning på 0,4 prosent fra året før.
  • Utlånsveksten i 2022 ble på 7,9 prosent, mens banken hadde en innskuddsvekst på 1,4 prosent.
  • Bankens rentenetto var 2,03 prosent ved utgangen av 2022, en økning på 0,24 fra året før.

– Vi er nå på vei inn i en tid med behov for omstilling både for privatpersoner og bedrifter. Det er da vi som lokalbank har en ekstra styrke med lokalkunnskap og kompetanse til å gi våre kunder råd i denne omstillingen. I Skue Sparebank vil det derfor være et helt tydelig mål å styrke den personlige relasjonen mellom kunde og bank i årene som kommer. Tillit er viktig for å kunne gi råd, og vi skal jobbe for fortsatt å gjøre oss tilliten verdig, sier Hans Kristian Glesne.

Skue Sparebank har kontorer i Drammen, Bekkestua, Hønefoss, Vikersund, Sigdal, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og Rødberg.