Sammen for ferge i Drammen

Store utviklingsprosjekter ved elv og fjord betyr at fremtidens Drammen vil se veldig annerledes ut. Det gjør et ferge-prosjekt veldig interessant.

Vannveien AS og Grønn Vekst Drammen går sammen med en rekke tunge aktører og søker Forskningsrådet om midler til et fergeprosjekt i Drammensregionen.

Dersom søknaden innvilges, kan det utløse mer enn 13 millioner kroner til et forskningsprosjekt som vil avklare hvordan vannveien blir en attraktiv supplerende ferdselsåre.

Prosjektet har fått tittelen «VAMOZ – blått åretak for grønt gjennombrudd i transportsektorens behov for raske og effektive utslippskutt». Bak søknaden står Torghatten, Vannveien og Hyke. Forsknings- og utviklingspartnere er USN og Transportøkonomisk institutt.

Drammen kommune, Lier kommune, Helseparken, Drammen Havn, Glitre Nett, Nordic Edge og Fjordbyen bidrar som prosjektpartnere/sparringspartnere.

Søknaden ligger nå hos Forskningsrådet. Avgjørelse er ventet tidlig i 2024. Innvilges søknaden, er det klart for å sette en testpilot på vannet allerede neste år. Erfaringene med piloten vil sammen med teoretiske arbeider danne kjernen i forskningsprosjektet som handler om å søke løsninger som fører til sømløs, utslippsfri transport.  

Grønn Vekst Drammen

Samarbeidsprosjektet Grønn Vekst Drammen har stått sentralt i forberedelsene og utformingen av søknaden. Leder for Grønn Vekst Drammen, Eirill Eckbo, er sikker på at et eventuelt forskningsprosjekt vil gi Drammensregionen og andre byregioner i inn- og utland verdifull kunnskap.

– De fleste av Norges byer ligger ved fjorder. For disse er elektriske intercityferjer et grønt transportmiddel med stort skaleringspotensial når de nå skal kutte utslipp fra transport med 50 prosent. Behov, teknologi og kommersielle aktører er på plass. Men det går likevel tregt fordi det er vanskelig for offentlige beslutningstakere å føle seg trygg på at det er rett investering. At en supermoderne lydløs fergetur på vannet mens andre sitter i kø er attraktiv, det skjønner de fleste, men er det del av løsningen for oss?

Fergeinnovatør Hyke er med på søknaden til Forskningsrådet. I august arrangerte Buskerudbyen en studietur med besøk i Fredrikstad, på Bastø-fergen og i Simulatorparken hos USN for ordførere og kommunale ledere.

Prosjektets hovedmål er å utvikle forretningsmodeller som gir intercity-ferger markedsattraktivitet og nødvendig tillit, sier Eckbo. Delmålene er utvikling av en dør-til-dør modell som kan konkurrere med privatbilen, ny modell for kost-nytteberegning der bred samfunnseffekt er inkorporert (økonomisk og sosial bærekraft), modell for privat-offentlig finansiering og en pilot på vannet.

Jeg tror det viktigste for Drammen er at man etter et slikt prosjekt vil sitte igjen med en fullverdig forståelse av hva ferge betyr for en by generelt og spesielt for fremtidens Drammen. I tillegg vil man få erfaringene med en pilot på vannet i seks måneder, opplyser Eirill Eckbo.

Bærekraftig og attraktiv

Styreleder i Vannveien AS, Jan Erik Hansen, er svært fornøyd med Grønn Veksts engasjement for ferge som del av et sterkere grønt kollektivtilbud i Drammen.

Hansen understreker at søknaden bygger på troen om at vannveien er en bærekraftig, attraktiv og fremtidsrettet reisevei. Han fremholder at vannveien kan være et supplement til dagens kollektivtilbud, at den binder Fjordbyen og Elvebyen sammen, bidrar til å nå 0-vekstmålet for biltrafikken og reduserer utslippene.

­– Når sykehuset og Helseparken står ferdig og innflyttingen kommer i gang for alvor i prosjektene i indre Drammensfjord og langs elva, er det viktig at fergen er på plass som et etablert tilbud og kan fungere som alternativ til bilen, sier Hansen.

Engasjert næringsliv

Torghatten, en av Norges største operatører av ferge, er den formelle søkeren.

– Det at eiendomsutviklerne og næringslivet engasjerer seg for ferge, var det som fanget vår interesse og ga oss tro på Drammen. Vi er allerede inne i Stockholm med en intercity-ferge. Drammen er et spennende marked å se nærmere på, sier leder for forretningsutvikling i Torghatten, Reidun Svarva.

– Teknologien for smarte og utslippsfrie ferger er der, og det kommer til å bli mange attraktive transporttilbud på de blå veiene i fremtidens europeiske byer, mener Svarva.

Spennende «case»

Transportøkonomisk institutt (TØI) er en av forsknings- og utviklingspartnerne i prosjektet

– Det er veldig interessant for oss å kunne gjøre et slik prosjekt, sier samfunnsøkonom Christin Krohn (bilde) i Transport Økonomisk Institutt. Hun opplyser at det ikke foreligger noen vurdering av de brede samfunnseffektene intercity-ferger gir en fjord- og elveby.

– Drammen er en spennende «case» fordi fremtidens Drammen vil se veldig annerledes ut når de store utviklingsprosjekteten rundt fjordbassenget er realisert, avslutter Krohn.

Interesse og støtte

At det er behov for å bidra til innovasjon som gir gode transportmodeller i Drammen har fått gjenklang i Buskerudbyen som innvilger eventuelt 1 million kroner i ekstrastøtte hvis søknaden innvilges i Forskningsrådet. I Drammens Tidende kan man også lese støttende ytring fra politisk representant Trond Eivin Sydtskow fra Industri og Næringspartiet Drammen som er medlem i Hovedutvalget for kultur, idrett og byfornyelse.

Les relaterte artikler her:

Se artikkel i DT om saken

Buskerudbyen om saken

Kronikk om saken