sammen om fremtiden

Når mange typer helsefolk samles på Brakerøya kan store ting skje. Universitetet har meldt seg på

«Alt ligger til rette på Brakerøya. Nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Det å ikke utnytte denne muligheten vil være skandaløst, mener nå jeg», sier Janne Dugstad.

Du har kanskje hørt lyden av et helsevesen som knaker i sammenføyninger nord i landet? Antakelig har du også hørt ordene «eldrebølge», «helsekrise» og «omstilling» oftere de siste årene? Bak støyen og ordene finnes en helt reell omstilling som berører oss alle. Fra nord til sør. Fra gammel til ung. Deg. Dine foreldre. Din tante. Din bror. Ditt barn.

«Det er ikke en gang fremtiden. Det er nå», sier Janne Dugstad. 

Forskeren og prosjektlederen for partnerskapet HelseHub og CoTecH, det største forskningsprosjektet ved USN, tegner opp vår nære fremtid for oss. Eldreomsorgen som vi kjenner den, helseomsorgen som vi kjenner den, er allerede historie. Vi har ikke noe valg. Det er ikke nok varme hender til alle. Det er ikke nok kompetanse. Vi må tenke helt nytt. Vi blir nødt til å planlegge alderdommen bedre. Vi skal bli eldre og sykere i våre egne hjem. Vi skal få mer helsefaglig oppfølging hjemme. 

«Det krever flere løsninger. En av dem handler om teknologi», sier helselederen. 

USN-profilen tok selv en doktorgrad med velferdsteknologi som en del av temaet. Hun sitter i Næringsforeningens Ressursgruppe for Helseinnovasjon. Få mennesker i drammensregionen har bedre utsikt til helsefeltet enn Janne Dugstad. 

«Vi skal ta i bruk digitale hjelpemidler på en helt annen måte enn i dag», slår hun fast.  

Janne trekker noen ferske tall opp av hatten. I 2022 mottok 328 000 nordmenn helse- og omsorgstjenester hjemme. 125 000 av dem fikk tjenester i form av velferdsteknologi. Av disse hadde 116 000 trygghetsalarm. Andre typer velferdsteknologiske løsninger er ikke utbredt. Så få som 3300 har GPS som en tjeneste fra kommunene, for eksempel.

«Det forteller oss at potensialet er stort», påpeker Dugstad.

Hvem som får ansvar for hva, vil endre seg. Vi står foran en ny arbeidsfordeling mellom teknologi og mennesker, mellom mennesker og kommune, og mellom sykehus og kommune. Dette vet vi, men vi vet ikke helt hvordan det skal skje. Samfunnet roper etter løsninger.  

Unik mulighet

Og hva har så alt dette med byggingen av et nytt sykehus i Drammen å gjøre? 

«Det gir en unik mulighet til å legge til rette for at mange av de løsningene vi trenger.»

Det er nettopp dette som er Janne Dugstads budskap: Når et helt sykehus flytter inn i nye lokaler, gir det oss det en enestående mulighet til å tenke nytt. Og skape noe større sammen. 

«Vi har hatt trua på det fra vår side hele tiden», forteller Janne. 

Forskning viser at det å ha fysisk nærhet til hverandre, det at virksomheter eksisterer i relevante klynger, er positivt for innovasjon og utvikling. 

«Det å være tett på hverandre har en verdi i seg selv», sier Janne.  

Når et nytt, samlokalisert sykehus bygges på Brakerøya, rett ved siden av en togstasjon og en splitter ny næringspark, legges det til rette for en dynamikk og en samskapning som det ikke finnes maken til noen andre steder i landet akkurat nå.  

«Jeg tror da jeg skal sitte der», sier Janne Dugstad med et utropstegn bak utsagnet. 

Universitetet har for lengst meldt seg på. 30 millioner er øremerket ny testlab på Brakerøya de neste årene. USN utreder å bygge dette i Helseparken. Tanken er at simuleringssenteret i første omgang kan brukes av studenter i utdanning og etter hvert også av helsepersonell fra sykehuset og i kommunene. Gjerne også privat næringsliv. USN skal fortsatt ha sin campus på Papirbredden, men den unike anledningen Helseparken gir til å være tett på pasienter, helsepersonell og næringsliv, den ønsker Janne Dugstad og kollegene å utnytte. 

«Og da triller vi ikke bare noen senger over. Da har vi mulighetene til å tenke nytt.» 

Betydningen av tillit

«Samskapning» er et ord Janne Dugstad bruker ofte. Det er en grunn til det:

«Ingen har nøkkelen til løsningen fremover alene. Alle stemmer må høres», forklarer forskeren.  «Vi må jobbe nært hverandre for å forstå prioriteringene og den indre logikken i hverandres virksomheter. Det å bygge tillit er viktig. Hvis vi samarbeider, og vi samler oss i helseparken, kan vi levere god måloppnåelse på en del parameter! Den ekspertisen vi ikke har i eget hus, kan vi trekke veksler på hos naboen», sier Dugstad og understreker budskapet enda en gang: 

«Det å faktisk møte hverandre stor nytteverdi. Å samle aktørene har jeg stor tro på. Det gir en større verdi over tid enn om vi sitter hver for oss».

Janne Dugstad mener både Drammen og Buskerud nyter godt av aktører som ligger langt fremme på næringsutvikling og innovasjon. Hun skryter av Vestre Viken, et helseforetak som er innovativt. Hun skryter av ledelsen i eiendomsselskapet Helseparken som har is i magen og skjønner at det ikke bare handler om å fylle opp, men fylle opp med de rette virksomhetene. Dugstad skryter også av Buskerud fylke, som er rigget for fremtiden og skjønner hva som må gjøres. Og: hun skryter av Drammen kommune. 

Forskeren er fullt klar over at økonomi er et tema for alle offentlige aktører, det gjelder USN også. Ikke minst er det en kjent sak at både nye Buskerud og Drammen kommune befinner seg i anstrengt økonomisk situasjon akkurat nå. Men Dugstad er ikke i tvil om at lønnsomheten for alle parter ligger der, nettopp samskapingen:

«Mulighetene oppveier omkostningene», sier hun. 

Hun peker også på at Drammen har en fordel i kraft av sin størrelse. 

«Vi er heldig som har en stor kommune som Drammen i sentrum av dette. Selv om økonomien er presset, gir det at kommunen er stor en mulighet i seg selv. 

Jo mer tyngde som samles på Brakerøya, jo mer attraktiv blir helsebydelen for alle dem som driver næringsutvikling og som nå ser muligheter på helsefeltet. 

«Det er ikke lett å sitte utenfor disse mastodontene og vite hvem du skal ringe. I stedet for å sende e-post til 50 mennesker kan du på Brakerøya gå rett på. Den fysiske nærheten, det å være tett på alle på en gang, de uformelle møteplassene og kort vei inn, det har jeg tro på», sier hun. Og legger til:

«Jeg håper at helseparken på Brakerøya blir en møteplass, ikke bare for fagfolk, men for folk. For alle folk!»

Viktige samarbeid for helse og næring i Drammensregionen: 

HelseHub

Partnerskap mellom kommuner, sykehus, universitet og næringsforeninger.

Etablert i 2019. 

Samarbeider om forskning, utdanning, tjenester og næringsrettet arbeid innen helse og omsorg. 

Lokalisert i og rundt Drammensregionen. 

Ambisjon om samarbeid nasjonalt og internasjonalt. 

CoTecH – samskapt helseteknologi

Seksåring prosjekt der universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeider med USN om å utvikle, teste og innføre ny helseteknologi. 

28 partnere er med, de koordineres og ledes av USN.

CoTecH mottar 28 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Overordnede mål er å bygge et regionalt, ledende tverrfaglig samarbeid innen digital helse og teknologi mellom helsenæring, helsetjenester og USN som skal få nasjonal betydning og internasjonal anerkjennelse. 

Ressursgruppe for Helseinnovasjon

Den nyeste ressursgruppen i Næringsforeningen i Drammensregionen. Består av representanter fra offentlig og privat sektor. 

JANNE DUGSTAD

Bor: Kongsberg

Stilling: Forsker og prosjektleder ved Universitetet i Sørøst-Norge

Aktuell: Leder partnerskapet HelseHub og forskningsprosjektet CoTecH – samskapt helseteknologi