Sammen skal vi gi Brakerøya tyngdekraften det fortjener

I 2025 åpner Drammen sykehus og Helseparken dørene rent fysisk. Mentalt har noen av oss flyttet inn allerede.

Du tenker kanskje ikke over det, men Drammen står faktisk ved terskelen til en ny æra innen helseomsorg og innovasjon. Vi skriver 2024 og allerede i perioden 2025-2030 vil du hvert år se nye tilbud, nye muligheter og nye arbeidsplasser bli skapt ved foten av Drammensfjorden. Erna Solberg sa det fint på Innsikt-konferansen på Bragernes Torg sommeren 2022 «det er ingen andre byer i Norge i dag med et større mulighetsrom om dere tar det». Hun henviste til de da over 20 kranene som strakte seg over vår storstilte byutbygging.

Med etableringen av Drammen Helsepark, og det nye Drammen sykehus som en naturlig forlengelse, er vi vitne til skapelsen av et samhandlingsrom for helseinnovasjon som har til hensikt å bidra til å revolusjonere hvordan vi tenker på og leverer helseomsorg. Store ord tenker du nå? Vel, husk at dette ikke bare blir en fysisk infrastruktur; det blir en inkubator for fremtidens helseinnovasjoner, der gründerhus, etablerte innovasjonsaktører, og helseinstitusjoner samles for å skape et helseomsorgsøkosystem uten sidestykke.

Som tidligere prosjektsjef for et ledende e-helseselskap har jeg med egne øyne sett hvordan teknologisk innovasjon kan transformere helseomsorgen, ikke bare globalt, men også her i vår egen bakgård. Faktisk var dette, mulighetene for helseinnovasjon i regionen i tidsrommet 2025-2030, en av grunnene til at jeg valgte å «flytte hjem». Nettopp for å satse med Sopra Steria som nå har gått fra 3 til 70 ansatte på rekordtid på kontoret vårt i Drammen sentrum, som et viktig ledd i å være robuste nok til å bistå i å forvalte regionens innovasjonsmuligheter de kommende år. Denne satsningen er vi ikke alene om. Både partnere og konkurrenter har de siste to årene etablert kontorer i byen med konkrete regionale initiativer.

Katalysatorer for samhandling

En for mange ukjent faktor er at Drammen sykehus allerede har et høyt aktivitetsnivå når det kommer til forskning. Alt ligger til rette for at det får et ytterligere boost. Drammen Helsepark er designet for å være mer enn en tradisjonell møteplass for helseaktører. Det er et samhandlingsrom der barrierer mellom tradisjonell helseomsorg og innovativ teknologi oppløses. Her skal gründere, forskere og helsepersonell møtes for å dele kunnskap, utforske nye ideer, og utvikle løsninger som svarer direkte på pasientenes behov. 

Partnerskap fra første dag

Et av de mest spennende aspektene ved dette er hvordan regionens gründerhus og etablerte innovasjonsaktører allerede aktivt samhandler og danner partnerskap. Det lenge før dørene åpner. Disse samarbeidene, som spenner fra tidlig fase idéutvikling til implementering av pilotprosjekter, er fundamentet for et dynamisk innovasjonsøkosystem.

Partnerskapene sikrer at nye løsninger ikke bare er teoretisk gjennomførbare, men også praktisk anvendelige fra dag én. Dette ble kanskje best bevist på Union Scene i fjor høst da 170 deltakere fra regionalt næringsliv møtte opp for å kickstarte samarbeidene og se mulighetene den kommende tidsperioden vil gi. Det er ingen som starter på dette når byggene åpner, det skjer nå. Hver dag. Selv er jeg, via Sopra Steria, med på fire initiativer jeg kan love at du som leser vil bli begeistret av i henholdsvis 2025, 2027 og 2028.

Gevinstene av innovasjon

Gevinstene av denne omfattende tilnærmingen til helseinnovasjon er mange. For pasientene vil det over tid bety tilgang til mer personlig og effektiv omsorg, utviklet gjennom direkte innsikt i deres behov og utfordringer. For helsepersonell gir det om få år nye verktøy og metoder som bidrar til å gjøre deres arbeid mer målrettet og effektivt. Og for samfunnet som helhet, representerer det en mulighet til å posisjonere Drammen som en leder innen helseinnovasjon, tiltrekke seg investeringer, talenter og etablere nye arbeidsplasser.

Jeg skal selvsagt ikke forskuttere akkurat hvilke kommersielle tjenester som vil bli brukt av det offentlige, men det er viktig å peke på suksessen av økosystemer og det positive ved privat-offentlige samarbeid. Alt ligger til rette for det nå. 

Drammen står foran en unik mulighet til å lede an i denne transformasjonen. Med et rikt økosystem av innovasjon, støttet av lokale solide utdanningsinstitusjoner på universitetsnivå, et stadig mer fremoverlent næringsliv og en engasjert offentlig sektor, har vi et godt grunnlag. Vi er bare en av flere aktører som nå inviterer til aktivt samarbeid på tvers av sektorer. Det foreligger konkrete insentiver for at dette skal skje og vi er allerede i gang. Sammen skal vi gi Brakerøya tyngdekraften det fortjener.  

Fremtiden er nå

Med Drammen Helsepark og det nye sykehuset i spissen for helseinnovasjon, står vi ved begynnelsen på en spennende reise. Dette er ikke bare fremtiden for helseomsorgen i Drammen; det er fremtiden for helseomsorg som vi kjenner den. Og fremtiden er nå. Som en stolt drammenser mener jeg vi bør bli veldig skuffet om vi ikke ser ringvirkninger av de prosjekter som nå er i gang langt utover våre egne grenser når vi går inn i 2030.

Jeg skal i hvert fall støtte alle initiativer, er du med? 

GJESTESPALTIST: BÅRD HEXEBERG TOLLEFSEN

Bor: Kniveåsen, Åskollen i Drammen

Yrke: Manager, prosjektledelse & forretningsutvikling, Sopra Steria Drammen

Bakgrunn: Tidligere prosjektsjef i PatientSky Gruppen

 

"Nye" Brakerøya

Drammen Helsepark AS

85.000 kvm næringslokaler til utleie til offentlige og private helseaktører.

En ambisiøs og historisk satsing for å samle, styrke utvikle helsetilbudet i Norge. Heleid av Bane NOR Eiendom.

Nye Drammen Sykehus

122.000 kvm lokalsykehus og områdesykehus for Vestre Viken HF.

Erstatter Drammen sykehus og Blakstad sykehus.