Skal finne de nye innovatørene

– Vi vil hjelpe fram talenter, sier Trine Maren Skott-Myhre (bilde) i Kontorhuset AS.

– Vi er helt avhengige av folk som Trine Maren Skott-Myhre. Næringslivet må stille opp for at vi skal lykkes, sier rådgiver Ingrid Lund i Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap samler mer enn 100 ungdomsbedrifter til konkurranse i Asker og Bærum i uke tre. Seks uker senere er det klart for fylkesmesterskapet for Akershus. Det gjennomføres på Lillestrøm. Der møtes mer enn 300 ungdomsbedrifter.

Trine Maren Skott-Myhre som til daglig leder Kontorhuset med mer enn 100 bedrifter som leietakere i Drammen, Lier og Asker, er av dem som skal peke ut vinnerne i konkurransene. Sammen med andre frivillige i næringslivet setter hun av dagene for å gi tilbakemeldinger og velge ut vinnerbedriftene.

Samfunnsansvar

– Bedrifter er også deltakere i samfunnet. For oss handler det om å vise samfunnsansvar. Vi kan ikke bare tenke på oss selv, og her kan vi være med å hjelpe fram morgendagens innovatører og nyskapere. Det oppleves fint å bidra i slike sammenhenger, sier Skott-Myhre.

Kontorhuset eies av Dpend. Der er samfunnsansvar mer enn ord. Det vises blant annet gjennom Dpend-Fondet.

– Det er inspirerende for oss i Kontorhuset å ha en slik eier og være en del av en større helhet, sier Skott-Myhre.

– Vi skal være et bindeledd og knytte sammen utdanning med næringslivet og arbeidslivet. Det er dit elevene skal etter endt utdanning. Dermed er vi også avhengige av å ha kontakter, nettverk og samarbeid med næringslivets, sier Lund.

Økt oppslutning

Ungt Entreprenørskap er i vekst. Oppslutningen om konkurransene i kommunene og fylkene vokser. I år er deltakelsen rekordstor.

– Det kan ha flere årsaker. Vi har lykkes med å rekruttere lærere. Fag som tilbyr UB (Ungdomsbedrift) er på stigende popularitetskurve. Det ser vi både lokalt i Asker og Bærum, i fylket og over hele landet, sier Lund.

– Flott. Vi vil trenger enda mer skaperkraft, kreativitet og nyskapning fremover, sier Skott-Myhre.

Avgjørende

Seniorrådgiver og markedssjef John Obstfelder setter stor pris på lederes engasjement om Ungt Entreprenørskap.

– Det er veldig viktig at våre unge får jobbe med å skape verdier og ikke bare forholde seg til tradisjonell «fasitløsning», som skolesystemet i en viss grad kan sies å bygge på. For å lykkes er det helt avgjørende at næringslivet stiller opp og bruker tid og sitt engasjement for elevenes læringsutbytte, sier Obstfelder.

– Samtidig får vi innsikt i hva som rører seg hos de unge og har gode møter med andre bedriftsledere som deltar sammen med oss, sier Skott-Myhre.

Ungt Entreprenørskap

  • Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon.
  • Jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
  • Tilbyr praktiske og virkelighetsnære undervisningsmetoder i hele utdanningsløpet.
  • Oppdraget er å bygge bro mellom skole og arbeidsliv.