Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. Søknader behandles fortløpende i 2023.

Stimulerer til lønnsom næringsutvikling 

Å støtte bedrifter i omstilling slik at de kan gi sine ansatte nødvendig kompetanseheving er et viktig næringspolitisk virkemiddel som Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler besitter.  
 
– Gjennom tilskuddsordninger stimulerer vi til lønnsom næringsutvikling og sørger for at bedrifter kan få til nødvendig omstilling inn i for eksempel det grønne skiftet, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. 

Trenger du veiledning? 

Har du behov for bistand i søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre rådgivere. De kan gi utfyllende informasjon om ordningen, samt beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden. Bestill rådgivningstime her. 

Fakta om BIO-ordningen

  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en vesentlig omstilling, som endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering i nye markeder. 
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken. 
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift, og inntil 75 000 kroner pr ansatt som deltar i opplæringen. 
  • BIO-ordningen er et tilbud til alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje. 
  • Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023.
  • Siden 2020 har Viken fylkeskommune støttet 250 bedrifter med totalt 100 millioner kroner. 

    Les mer om BIO-ordningen på viken.no 

Se hvilke bedrifter som mottok støtte i 2022