Søke midler til kompetanse kurs?

Nå er det ny mulighet for bedrifter til å søke midler til kompetansekurs for ansatte.

Påfyll av kompetanse

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter i alle bransjer som har fokus på kompetanse og utvikling av sine medarbeidere. Påfyll av kompetanse for ansatte er den beste investeringen bedrifter kan gjøre. Ordningen bidrar til at voksne i arbeid får en større trygghet i eksisterende arbeidsoppgaver og nødvendig kompetanse til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Få hjelp til å søke

– Sammen med bedrifter som har behov for kompetansepåfyll, står vi for selve søkeprosessen, sier Hilde Stensholt, bedriftsrådgiver i K2 Kompetanse AS.

Det er spesielt små og mellomstore bedrifter som blir prioritert av HK-dir i år, men alle kan søke.

– Vi hjelper gjerne til med kartlegging av kompetansebehov og planlegging av søknaden. Det beste med ordningen er at vi kan skreddersy et bedriftsinternt kursinnhold rundt grunnleggende ferdigheter, sier Stensholt.

Les mer om kompetanseplussmidler og eksempler på ulike kurs som kan være aktuelle for din bedrift her.