Statens vegvesen holdt etatens første hackathon i Drammen

IT-direktør Lars Kalfoss er ikke i tvil om at hackathon er viktig for å utvikle IT-faget, og er et glimrede fora for ansatte å få utløp for gode ideer.

Statens vegvesen avholdt sitt første Hackathon – VegPower, et arrangement som trolig blir en tradisjon. Årets case skulle gi en bredere og mer kreativt bruk av Microsoftplattformen, der 5 utvalgte team jobbet på spreng i to døgn for å øke digitaliseringen innad i vegvesenet.

Hverdagsutvikleren slipper til

I forkant av de to dedikerte dagene har hele etaten hatt muligheten til å sende inn forslag til case de vil jobbe med. Det er første året vegvesenet arrangerer et slikt hachathon, og 5 oppgaver valgt ut, der variasjonen er stor. Årets team skal jobbe med følgende oppgaver:

  • Standardisere varsling av endringer langs vei             
  • Gjenbruk av møbler           
  • Onboarding av nyansatte 
  • Ressursutnyttelse av sensorer    
  • Trafikksikkerhetsaktiviteter

Årets grupper jobbet med følgende oppgaver

Standardisere varsling av vegnettsendring

Vi oppdaterer digitalt navigerbart vegnett i NVDB ved endringer ute på vegen eks. nye veganlegg. Når vegnettet er oppdatert skal vi varsle en rekke interessenter og fagkontakter om at de må kontrollere “sine” data i dette området. Dette foregår i dag ved hjelp av diverse word maler og bruk av Outlook. Ønske om å automatisere og standardisere.

Teamet bestod av: Ingrid Murvold Alhaug, Kjetil Rønningen, Jørn Vidar Eriksen, Hovel Heggen.

Gjenbruk av møbler

Statens vegvesen har i dag lite / ingen gjenbruk av møbler på sine lokasjoner. Ønske om løsning for å kunne tilby gjenbrukbare møbler og tilsvarende til andre i organisasjonen.

Teamet bestod av: Renate Jeanette Kråkenes, Mette Gundersen, Manouchehr Shaghaghi. Christian Berthelsen, Kenneth Johan Angeltun.

Onboarding av nyansatte

Ved onboarding av nyansatte i Statens vegvesen er det mange ting som skal utføres av nærmeste leder. Denne prosessen ønsker vi, så langt det lar seg gjøre, å automatisere.

Teamet bestod av: Ingebjørg Toft Næss, Tom Hakon Granlund, Luisa Fernanda Zuluaga Valencia, John Ole Qvale, Ty Torstveit, Anders Eidsgaard, Torbjørn Svein Sundby og Maja Høgstad.

Ressursutnyttelse av sensorer

I dag er det mye manuelle prosesser knyttet til det å kunne benytte sensorer på tvers av lokasjoner. Denne prosessen foregår i dag i diverse Excel ark og bør standardiseres og digitaliseres.

Teamet bestod av: Marianne Moe, Per Bjørn Sommerseth, Marion Kristin Lykken, Jørgen Melbye Ingebrigtsen, og Anders Hansen

Trafikksikkerhetsaktiviteter for TK

Koordineringen av trafikksikkerhetsaktiviteter foregår i dag i Excel. Det er ett stort behov for å standardisere og forenkle på tvers av hele divisjonen.

Teamet bestod av: Cecilie Bakken Munkvik, Hedda Vikan Seljeseth, Cecilie Marie Iversen, Øyvind Lund og Christina Eriksen.

Juryen kåret vinner samme dag

Gruppene jobbet intensivt i to dager med å utarbeide sine gode caser og gjøre de klare for presentasjon for juryen. Lagene hadde kommet langt med sine løsninger i Power Platform på kort tid, og juryleder, Lars Kalfoss, mente samtlige av løsningene burde realiseres.

Juryen bestod av:

Lars Kalfoss, IT-direktør Statens vegvesen
Mehrab Afradi, Seksjonsleder for IT Fellesfunksjoner og Vegdirektoratet
Bjørn Snorre Laksforsmo, Divisjonsdirektør Drift og Vedlikehold i Statens vegvesen
Therese Gule, Senior Client Technology Lead i Microsoft

Møbler og IT-utstyr trakk det lengste strået

Vinnerlaget presenterte en gjennomført løsning for gjenbruk av møbler. Renate Jeanette Kråkenes var hjernen bak oppgaven og hadde med seg et drivende dyktig team. sammen presenterte de en app som løsning for følgende problemstilling:

Statens vegvesen har i dag lite eller ingen gjenbruk av møbler på sine lokasjoner. Ønske om løsning for å kunne tilby gjenbrukbare møbler og tilsvarende til andre i organisasjonen.

Løsningen var visuelt enkel å forstå, og gruppa tok i bruk Power Apps for å gi oversikt over tilgengelige møbler og utstyr, samt avdekke behov. I appen kan man legge inn fremtidige behov og bærekraft og kostnadsbesparelse står sentralt i denne ideen. Kort fortalt kan man velge å gi bort eller søke etter tilgjengelige møbler og utstyr. Med dette får man raskt oversikt over hvilke møbler som er tilgjengelig på ulike lokasjoner.

Frister til gjentakelse

IT-direktør Lars Kalfoss er ikke i tvil om at hackathon er viktig for digitaliseringsarbeidet i vegvesenet. Hackathon er et glimrede fora for ansatte for å få utløp for gode ideer som øker effektiviteten.

Det motiverer våre ansatte å kunne jobbe frem løsninger som de normalt ikke har tid til å utvikle, og hackathon er også en fin måte å jobbe med innovasjon.

Kalfoss utdyper at hackathon går hånd i hånd med etatens toppmål om «Effektiv bruk av ny teknologi», og avslutter at årets hackathon kommer til å bli en tradisjon i Statens vegvesen.

Hva er Hackathon

Under en hackathon jobber utviklere sammen innenfor en fastsatt tidsramme. Her kan målet være å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner. Det kan også handle om å finne feil i et datasystem eller lignende. En hackathon kan vare i bare én dag (eller natt) eller så lenge som et par dager. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen. Kilde: Oslo Origo/Oslo kommune