USN tar grep for ytterligere styrking av samarbeid med arbeidslivet

– Silja Sverreson ny samfunnskontakt i Drammen. Min jobb vil være å bidra til å koble mine kolleger med nærings- og samfunnsliv i Drammen hvor vi kunne få til et gjensidig rikt samarbeid, sier hun.

Sverreson er nytt kontaktpunktet inn til Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), for lokalmiljøet ved campus Drammen. Silja har lang fartstid i USN og i 15 år bidratt særlig i USNs utvikling i Kongsberg. Sentralt i Siljas arbeid har det alltid vært et tett samarbeid med næringslivet. Denne erfaringen tar Silja nå med seg hjem til Drammen.  I tillegg er Silja utdannet økonom og har også erfaring fra industri og skatteetaten.

– Det som gir meg energi på jobb, er når vi kreativt og formålstjenende sammen kan løse en utfordring som bremser samfunn eller virksomheter. USN har fantastisk mange flinke fagfolk og jeg liker meg i grensesnittet mellom næringsliv og fagmiljøene. Min jobb vil være å bidra til å koble mine kolleger med nærings- og samfunnsliv i Drammen hvor vi kunne få til et gjensidig rikt samarbeid, sier hun.

Silja var blant annet sentral i utvikling av en ny utdanningsmodell som førte til at USN tildelt Utdanningskvalitetsprisen, «En modell for arbeidslivsrelevans i utdanninger – Industrimaster i System Engineering». Det ble særlig fremhevet den nyskapende og gjennomtenkte måten akademia og arbeidslivet ble koblet tett sammen på.

– Jeg har tro på å tenke litt annerledes, og mye handler egentlig om å raskt komme over i handling. Det får man til når man bruker relasjoner aktivt og har med noen doere på laget, sier Silja. Det er mange doere i Drammen og jeg ser frem til å spille på lag med feks samarbeidsinitiativet Grønn Vekst Drammen som USN har vært med å etablere sammen med Næringsforeningen og Drammen kommune.

– Her bidrar USN løpende med kapasitet fra hele universitetet i prosjektene som oppstår. Med min bakgrunn fra Kongsberg synes jeg jo særlig satsingsområdet i Grønn Vekst knyttet til grønn industrivekst er veldig spennende.

Studentene er også en ressurs, som blir viktig for framtidig verdiskaping i Drammensregionen, påpeker Silja. Vi må skape et solid universitet, sammen med bedrifter, virksomheter, organisasjoner og kommunen for å utdanne og beholde de kloke hodene til regionen som er i kraftig vekst.

Se også artikkel i DT