Utvider suksessen med biogass

Samarbeidet mellom DSV, Gasum, Norgips og Maxbo på transport med biogass har pågått en god stund. Det har vært en suksess og Norgips ønsker derfor å eskalere satsningen. I første omgang med opptil 10 biler ila 2023. – Vi tar et skritt videre mot en mer miljøvennlig byggebransje.

Bilde over: Gipsplater har allerede et lite fotavtrykk og med en mer miljøvennlig transport blir CO2-utslippet enda lavere. Fra venstre: Jarle Heyerdahl fra DSV og Bjørn Ottersen fra Norgips satser videre på transport med biogass.

– Fra første kvartal 2023 kan dekke 100 % av distribusjonsbehovet på det sentrale Østlandet med biler som går på biogass, forteller Bjørn C. Ottersen som er Supply Chain Director hos Norgips. – I Norge er vi nødt til å redusere våre CO2-utslipp også i logistikkleddet. – Med denne satsningen på biogass oppnår vi 38,5 tonn CO2e-reduksjon per lastebil per år. Det er en reduksjon på 88 %. Dette kommer i tillegg til vår satsning på frakt via sjøveien, samt leveranser med jernbane, som nå utgjør over 17 % av alle våre leveranser utenfor det sentrale Østlandet. I den sammenhengen vil jeg gjerne trekke fram Drammen Havn som legger til rette for denne satsingen og er en foregangshavn for bærekraftige logistikkløsninger og muligheter.

31 millioner

31 000 000 kvadratmeter med gips, tilsvarende rundt 11 000 lastebillass, blir levert til kunder i Norge og Sverige hvert år. I 2021 kjørte bilene for Norgips totalt 3 685 169 km.
– Det ruller 55 lastebiler ut av fabrikken hver dag. Vi har som mål at minst 20 av disse skal være drevet med miljøvennlig drivstoff innen 2030. Samarbeid for en mer effektiv og bærekraftig byggebransje er sentralt for Norgips og vi ser frem til videre samarbeid med både DSV og Gasum i nær fremtid, sier Ottersen.

Utfordringer med biogass

– Tilgangen på fyllestasjoner i Norge er en utfordring, sammen med prisnivået som fortsatt er en god del dyrere enn en dieseldrevet lastebil. Vi har gode muligheter for å benytte biogass på det sentrale Østlandet, men trenger et bedre biogassnettverk nordover, avslutter Ottersen.

Et mangeårig samarbeid med DVS

– Vi opplever det slik at Norgips har et genuint ønske om å få til mye når det kommer til miljø, forteller Jarle Heyerdahl, Director, Thermo, Road Norway i transportselskapet DSV.


Fra venstre: Jarle Heyerdahl, Director, Thermo, Road Norway i transportselskapet DSV, og Bjørn C. Ottersen, Supply Chain Director hos Norgips.

– Vi har samarbeidet med Norgips i over 15 år, så vi kjenner hverandre godt. For noen år siden fant vi sammen ut hvordan vi kunne få flyttet mye volum over på jernbane, og nå skal vi utvikle løsninger med transport med biogass på tanken. DSV på sin side har fundamentert bærekraftsatsningen på alle nivåer i selskapet og har satt seg som mål å redusere utslippene fra egne anlegg og kjøretøy med 40 % før 2030. – Dette er blant annet for å imøtekomme FNs bærekraftsmål, forteller Heyerdahl og henviser til DSVs bærekraftsrapport.

– Vi er ennå der at bærekraft koster mer penger, og det er lave marginer i bransjen, fortsetter Heyerdahl.  – Skal man lykkes med å få ned utslippene så er stikkordet samarbeid. Vi har Scania som leverandør av biogasskjøretøy og Gasum på selve gassen. Hvorpå vi som logistikkpartner leter fram løsninger på transport sammen med Norgips, forklarer Heyerdahl.– Viljen til å tenke nytt er stor. Det kan være enkle ting som å få til retur på leveransene, for eksempel gips nordover og fisk sørover.

Økende etterspørsel

Det er energiselskapet Gasum som produserer og leverer biogassen. Svein Erling Aarseth er Sales Manager for veitransport i Gasum og forteller at biogass som drivstoff en god løsning. – Biogass er et fornybart og fossilfritt drivstoff som produseres lokalt og er CO2-nøytralt. De siste årene har vi sett en kraftig økning i etterspørselen av miljøvennlige alternativer til diesel og HVO (2. gen. biodiesel), sier Aarseth og fortsetter – Biogass er et utmerket alternativ på både regional- og langtransport, siden det muliggjør rask fylling av biler og ikke minst: lang rekkevidde.

Biogass og naturgass

Aarseth (bilde t.v.) forklarer at både biogass og naturgass er i all hovedsak metangass. – Forskjellen er at biogass er fornybart, mens naturgassen er en fossilgass som vi ikke ønsker å slippe ut i atmosfæren. En gassmotor vil derfor fungere med begge gassene, men i Norge vil det kun være mulig å kjøpe biogass.

Bytte til biogass?

Man kan selvfølgelig ikke bare starte å fylle biogass på tanken. – Lastebiler på biogass må i de fleste tilfeller bygges opp som et biogasskjøretøy fra fabrikken, forteller Aarseth. – I dag er det mulig å få de fleste tunge kjøretøy på biogass og utvalget utvides kontinuerlig.

Man kan gjerne kontakte Gasum, så er vi behjelpelige med informasjon, demonstrasjoner eller hjelp til å sette opp en kalkyle for bruk av biogass til bedriftens kjøretøy. Når det gjelder selve kjøretøyet anbefaler vi å kontakte en representant for ditt merke som har kunnskap om gassdrevne kjøretøy. Den største begrensingen for bruk av biogass i Norge er nettverket av fyllestasjoner. Her har vi en jobb å gjøre sammenlignet med våre europeiske naboer.

Men det er ting på gang: – I løpet av de neste årene skal alle de store transportårene i Norge være utbygd med fyllestasjoner for flytende biogass til tunge kjøretøy. Gjennom Enova er det gitt støtte til 14 stasjoner rundt om i Norge som skal dekke de viktigste lokasjonene, mens flere stasjoner bygges for å dekke lokale behov, avslutter Aarseth.

Kjøretøy med biogass

Biogasskjøretøy er (per 1. oktober 2022) likestilt med elektriske kjøretøy i bomringen. Det vil si at taksten for å passere bomringen nå er kr. 0,- for biogasskjøretøyer. Gipsen fraktes med biogasskjøretøy fra Scania. Steinar Westli, regiondirektør i Scania (bilde t.v.), forteller at med dagens støtteordning fra Enova med inntil 40 % støtte på merinvesteringen, så er selve investeringskostnaden overkommelig for mange. – Generelt er tilbakemeldingen fra kunder at et kjøretøy på biogass har en årlig merkostnad på 25 til 30 %, avhengig av segment og innsats, enn en tilsvarende dieselbil, sier Westli.

– Noen kundene etterspør større motorer enn det vi leverer i dag på maksimalt 410 hk, men dette kommer og biler med nye motorer ble lansert på IAA med effekter på 420 og 460 hk. Gassmotorene fra Scania er kjent for å ha god drivstoffeffektivitet. Med biometan på tanken reduseres CO2-utslippet med 50–90 %, vanligvis 80 % fra et brønn-til-hjul-perspektiv, sammenlignet med vanlig diesel.

Fakta

Biogassbilen

Biogassbilen Norgips har i drift i dag leverer følgende:

  • Ca. 600 lass pr. år
  • Ca. 56 000 km pr. år
  • Ca. 2,4 lass pr. dag
  • Gjennomsnittlig 2700 m3 gips pr. lass

Norgips satser nå videre i samarbeid med DSV og Gasum med å utvide lastebilparken med 7–10 biler ila. 2023. Dette vil gjøre at vi vil levere 100 % av våre leveranser i det sentrale Østlandet med biogass, samtidig jobbes det med gode løsninger for langtransport nordover.

CO2e

  • CO2e står for CO2-ekvivalenter.
  • CO2e er mer nøyaktig når det gjelder å beregne utslipp.
  • Det er vanlig å måle klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter, siden de ulike klimagassene virker med ulik styrke.

Drammen Havn er en foregangshavn for bærekraftige logistikkløsninger og muligheter.