Stopp nedleggelsen av Flytoget, Støre!

Næringsforeningen i Drammensregionen har sammen med næringsforeningene langs Gardermobanen sendt brev til regjeringen hvor vi advarer mot å legge ned Flytoget. Vi mener det svekker jernbanetilbudet i vår region.

Bakgrunnen for brevet er at regjeringen har varslet at de i vinter vil ta stilling til om Flytoget raskt skal slås sammen med Vy, et tiltak som i følge Flytoget vil koste 1,4 milliarder kroner.

– Det er helt uforståelig at Støre vil bruke energi på å legge ned landets beste togtilbud. Uavhengig av bransje har Flytoget de nest mest fornøyde kundene i landet. Vi er bekymret for nedleggelse av et togtilbud som våre bedrifter er veldig fornøyd med, sier Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Til sammen representerer næringsforeningene over 3000 bedrifter. Vi stiller oss uforstående til hva regjeringen ønsker å oppnå med nedleggelsen, forklarer han.

– Flytoget har bidratt med en sunn konkurranse på jernbanen. Nå risikerer vi å få jernbanemonopolet tilbake. Det er det ingen passasjerer som ønsker seg, sier han.

Han utdyper:

– Våre bedrifter ønsker komforten, effektiviteten og påliteligheten som Flytoget tilbyr. Ved å ha et dedikert ekspresstogtilbud til Gardermoen, opplever vi å få et tilbud som er tilpasset våre bedrifters behov, med god plass til bagasje, tidlig innsjekking, høy grad av service og en reisegaranti vi kan stole på.

Næringsforeningene trekker i brevet frem flere argumenter for hvorfor nedleggelse er en dårlig idé. En sammenslåing kan:

  • Øke antall biler på veiene med én million i året: Dette skyldes at 4 av 10 sier at de vil velge bort tog til Gardermoen hvis Flytoget forsvinner. En så kraftig økning av biler på veien vil øke køene og gjøre at kollektivandelen, som i dag er på 70 prosent av trafikken til Oslo Lufthavn, vil falle betydelig.
  • Gi betydelig tap av proveny for staten: En sammenslåing av Vy og Flytoget før 2028 kan gi staten et tap på nær en halv milliard kroner i året. Dette er penger som heller bør brukes på å videreutvikle jernbanetilbudet til brukerne.
  • Svekke tilbudet langs linjen: Dersom Vy skulle overta rutene fra Flytoget, er de forpliktet til å bare kjøre enkeltsett på de strekningene der Flytoget i dag kjører doble togsett. Dette betyr at antall togseter reduseres på den mest trafikkerte strekningen i landet. Flytoget har foreslått å tillate passasjerer gjennom Ruters sonesystem i de mest belastede periodene av døgnet. Det er en bedre løsning.

Les hele brevet her: